Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Jankowie, gm. Wągrowiec w zakresie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 241, dz. nr 5189, obręb 0001 Wągrowiec, jedn. ewid. 302801_1 Wągrowiec

Treść archiwalna

Zgłoszenie publikowane w terminie: 
od 25.05.2022 do 24.06.2022
Autor: Ewa Lewińska-Okła
Data utworzenia: 25.05.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 25.05.2022 - 11:52
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 25.06.2022 - 00:05