Działania prewencyjne Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu w Nadleśnictwach Konstantynowo, Pniewy i Grodzisk Wielkopolski

W dniu 08.10.2013 r. przeprowadzone zostały wzmożone działania prewencyjne Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu wspólnie z Policją i Strażami Leśnym Nadleśnictw Konstantynowo, Pniewy i  Grodzisk Wielkopolski. W trakcie działań prewencyjnych przeprowadzonych na terenie powiatów:  poznańskiego, szamotulskiego i grodziskiego w województwie wielkopolskim, sześć zmotoryzowanych patroli łączonych działało na terenie osiemnastu obwodów łowieckich nr 134, 135, 136, 193, 196, 197, 198, 205, 206, 207, 213, 214, 220, 221, 226, 227, 228, 229. W ramach działań patrolowych szczególną uwagę zwrócono na miejsca zagrożone kłusownictwem oraz tereny kompleksów leśnych, na których miały miejsce przypadki zarówno kradzieży drewna jak i szkodnictwa leśnego polegającego m. in. na wjazdach pojazdów silnikowych w miejsca objęte całkowitym zakazem wjazdu.

W trakcie działań dokonano:

  • Kontroli 10 punktów skupu dziczyzny
  • Kontroli 15 książek ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym
  • Kontroli 13 pojazdów poruszających się po terenach obwodów łowieckich
  • Legitymowania 17 osób, w tym kontroli 4 osób wykonujących polowania indywidualne
  • Ujawnienia 1 przestępstwa z art. 178 kk – czynności dalsze prowadzone przez KPP Nowy Tomyśl
  • Ujawnienia 4 wykroczeń ( 3 wykroczenia z art. 161 kw oraz 1 wykroczenie z art. 166 kw) sprawców wykroczeń pouczono w trybie art. 41 kw
  • Ujawnienia 3 przypadków naruszenia przepisów dotyczących Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005r  w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, w tym 2 przypadków nieprawidłowego zabezpieczenia broni myśliwskiej podczas przewozu samochodem.

Autor: Małgorzata Radajewicz
Data utworzenia: 08.10.2013
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.12.2016 - 08:26