Działania prewencyjne w Pile

W dniu 27 lutego 2014 roku, przeprowadzone zostały wzmożone działania prewencyjno-patrolowe Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu Posterunek w Pile, wspólnie z Policją (KP Trzcianka), PZŁ ZO w Pile, Strażą Leśną Nadleśnictwa Trzcianka, Państwową Strażą Rybacką w Pile.

Działania prewencyjne obejmowały swoim zasięgiem tereny dzierżawionych obwodów łowieckich nadzorowanych przez Nadleśnictwo Trzcianka nr 59,60,62,63,64,65,70,71.
Celem działań była między innymi realizacja zawartych porozumień pomiędzy poszczególnymi służbami - uczestnikami akcji , w szczególności zwalczanie kłusownictwa i wszelkich form szkodnictwa łowieckiego, przyrodniczego i leśnego oraz rybackiego.
Ponadto działania miały na celu ujawnianie przestępstw i wykroczeń z zakresu przepisów o ruchu drogowym oraz kontrolę legalności skupu i obrotu zwierzyną a także ochronę mienia dzierżawców obwodów łowieckich.
Szczegóły dotyczące tras patroli, miejsc posterunków stałych oraz zadania do służby zostały przekazane podczas odprawy, którą przeprowadził Komendant Posterunku PSŁ w Pile Jerzy Purgiel w siedzibie Nadleśnictwa Trzcianka.
W skład siedmiu łączonych patroli zmotoryzowanych wchodziło; pięciu funkcjonariuszy Policji, dwóch strażników Państwowej Straży Łowieckiej i Straży Leśnej, czterech strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz sześciu strażników z Kół Łowieckich; „Knieja” Trzcianka, „Dzik” Trzcianka, „Trop” Piła, „Sokół” Warszawa, „Jeleń” Poznań.
W toku przeprowadzonych działań dokonano:

  • zatrzymania do kontroli środków transportu w celu sprawdzenia i przeglądania przewożonych ładunków – 8 pojazdów,
  • legitymowanie osób poruszających się na terenie obwodów łowieckich – 7 osób,
  • legitymowanie i kontrolowanie dokumentów myśliwych – 4 myśliwych,
  • kontrola książek ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym – 8,
  • kontrola Punktów Skupu Dziczyzny – 1 punkt skupu,
  • ujawniono dwa wykroczenia (1 z art.161 kw oraz 1 z art.166 kw) sprawców wykroczeń pouczono w trybie art.41 kw,
  • zostały nałożone dwa mandaty karne kredytowane za wykroczenia w zakresie szkodnictwa rybackiego,
  • ujawniono jedno przestępstwo z art.53 pkt 5 ustawy Prawo Łowieckie (narzędzia kłusownicze – 4 wnyki), czynności dochodzeniowe prowadzi Posterunek PSŁ w Pile.

Przedstawiciele poszczególnych służb biorących udział w wzmożonych działaniach prewencyjnych, w ramach dokonanego podsumowania i omówienia wyników akcji podkreślali  potrzebę kontynuowania tego typu współdziałań w przyszłości na terenie obwodów łowieckich stosownie do skali zagrożenia szkodnictwem łowieckim, leśnym, przyrodniczymi rybackim.
W imieniu Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu dziękuję wszystkim uczestnikom akcji za pomoc i zaangażowanie w zorganizowanie a także sprawne przeprowadzenie działań dla wspólnego dobra, jakim jest ojczysta przyroda.

Komendant Posterunku
Państwowej Straży Łowieckiej w Pile
Jerzy Purgiel

zdjęciezdjęciezdjęcie

Autor: Małgorzata Radajewicz
Data utworzenia: 27.02.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.12.2016 - 08:23