Wizyta PSŁ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile

Wizyta Państwowej Straży Łowieckiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile

W dniu 23 stycznia 2014 roku Komendant Posterunku PSŁ w Pile oraz starszy strażnik Maciej Maternowski spotkali się z uczniami klas maturalnych liceum ogólnokształcącego o profilu policyjnym w celu zapoznania z realizowanymi na co dzień zadaniami Państwowej Straży Łowieckiej oraz możliwościami zatrudnienia w reprezentowanej przez nich służbie mundurowej. Spotkanie przybliżyło młodzieży znaczenie Państwowej Straży Łowieckiej jako instytucji przyjaznej społeczeństwu, użytecznej, działającej w imię i dla dobra środowiska, chroniącej dobro nas wszystkich. Jednocześnie spotkanie uzmysłowiło młodzieży, że nie jest to łatwa i bezpieczna służba, pełna nowych wyzwań i niedogodności.

Autor: Małgorzata Radajewicz
Data utworzenia: 23.01.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.12.2016 - 08:26