Zapobieganie i zwalczanie kłusownictwa - współpraca województw

W dniu 10 października 2013 r. podpisano porozumienie pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim Piotrem Florkiem a Wojewodą Dolnośląskim Aleksandrem Markiem Skorupą o współdziałaniu w zapobieganiu i zwalczaniu kłusownictwa. Porozumienie określa warunki dotyczące wzajemnej współpracy pomiędzy Państwową Strażą Łowiecką we Wrocławiu a Państwową Strażą Łowiecką w Poznaniu. Polegać ona będzie na udzielaniu wzajemnej pomocy, prowadzeniu wspólnych działań i wymianie informacji w zakresie kłusownictwa łowieckiego i przyrodniczego.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu podpisał porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim o współpracy dotyczącej części obszarów Nadleśnictwa Syców i Góra Sląska. Porozumienie to przewiduje również wspólne działania strażników leśnych z Państwową Strażą Łowiecką we Wrocławiu.

zdjęcie

Autor: Małgorzata Radajewicz
Data utworzenia: 10.10.2013
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.12.2016 - 08:26