Zatrzymanie kłusownika rybackiego

W dniu 18 marca 2015 r. Państwowa Straż Łowiecka w Poznaniu dokonała w ramach prowadzonego postępowania przygotowawczego czynności przeszukania u mieszkańca Ostroroga, który od dawna był podejrzewany o kłusownictwo. W wyniku czynności przeprowadzonych przy udziale funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach oraz Straży Leśnej Nadleśnictwa Pniewy ujawniono znaczne ilości urządzeń przeznaczonych do kłusownictwa zarówno łowieckiego jak i rybackiego. Osobie, która wytwarzała i posiadała urządzenia przeznaczone do kłusownictwa, a także, jak udowodniono, wykorzystywała je do bezprawnego pozyskiwania zwierzyny, przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw z art. 52 i 53 ustawy z 13 października 1995 Prawo łowieckie.

W sprawie prowadzone są dalsze czynności procesowe.

Autor: Małgorzata Radajewicz
Data utworzenia: 18.03.2015
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.12.2016 - 08:21