Cudzoziemcy

Od 26 września 2016 r. zmiana zasad przyjmowania wniosków w sprawach legalizacji pobytu

Od 26 września 2016 r. złożenie wniosku w sprawach legalizacji pobytu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w tym m.in wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy będzie możliwe wyłącznie na podstawie wcześniejszej internetowej lub telefonicznej rezerwacji wizyty.

Wdrożenie nowego rozwiązania odbędzie się  dwuetapowo:

I ETAP:

Od 15 września 2016 r. zostanie zwiększony limit internetowych rejestracji w kategorii „F” obsługiwanej na IV piętrze oraz wydłużony okres możliwej rejestracji do półtora miesiąca przed planowaną wizytą.

Na tym etapie wizytę będzie można zarezerwować, tak jak dotychczas,  na stronie internetowej (link zewnętrzny).

W dalszym ciągu będą obsługiwane osoby pobierające bilet z bieżącej kolejki, ale liczba wydawanych biletów będzie mniejsza.

II ETAP:

Od 26 września 2016 r. złożenie wniosku w sprawach legalizacji pobytu będzie możliwe tylko i wyłącznie na podstawie biletów pobranych po wcześniejszej rezerwacji wizyty.  

Rezerwacja wizyty będzie możliwa:

 • poprzez stronę internetową (link zewnętrzny),
 • telefonicznie po numerem infolinii 61 850 87 77.

*Przez wniosek w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców rozumie się wniosek o:

 1. Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, w tym o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
 2. Udzielenie zezwolenia na pobyt stały,
 3. Udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 4. Wydanie/wymianę karty pobytu,
 5. Przedłużenie wizy,
 6. Wydanie/wymianę polskiego dokumentu tożsamości,
 7. Wydanie/wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,
 8. Wydanie/wymianę tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca.

UWAGA!

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście do ostatniego dnia legalnego  pobytu, dla zachowania terminu prześlij wniosek w wersji papierowej (nie dotyczy to wniosków o przedłużenie wizy, które muszą być złożone osobiście) pocztą na adres:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
pl. Wolności 17
61-739 Poznań

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Następnie zostaniesz wezwany do osobistego stawiennictwa celem pobrania odcisków palców. 

ZAŁATWIENIE POZOSTAŁYCH SPRAW, W TYM SKŁADANIE UZUPEŁNIEŃ DO WNIOSKÓW, ODBIÓR KART POBYTU BĘDZIE MOŻLIWE NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH.

ZASADY OBSŁUGI W DELEGATURACH URZĘDU NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.

 

Uwaga

Nowe miejsca składania wniosków w sprawach cudzoziemców

Od 18 lipca 2016 r. w delegaturach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lesznie, Kaliszu, Koninie i Pile uruchomiona zostaje obsługa wybranych spraw cudzoziemców.

W każdej z delegatur można złożyć:

Pełna obsługa Częściowa obsługa
 1. wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń,
 2. wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE,
 3. wniosek o wydanie karty pobytu dla członków rodzin obywateli UE nie będących obywatelami UE,
 4. wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE

Pełna obsługa - od przyjęcia wniosku do wydania dokumentu kończącego sprawę

 1. wniosek o zezwolenie na pracę,
 2. wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę,
 3. wniosek w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego

Obsługa obejmować będzie przyjęcie wniosku i dokumentów uzupełniających, a sama sprawa prowadzona będzie
w siedzibie Wydziału w Poznaniu.

W delegaturach przyjmowane będą również pisma i uzupełnienia do wniosków złożonych zarówno w delegaturze jak i w siedzibie Wydziału w Poznaniu

Powyższe sprawy realizujemy w godzinach: poniedziałki od 10:15 do 17:45, od wtorku do piątku od 8:15 do 15:15 w delegaturach: 

Kalisz

ul. Kolegialna 4
pokój nr 12 i 13 (parter)

tel. (62) 760 83 61, 760 83 62

Konin

ul. Aleje 1-go Maja 7
pokój nr 218 (I piętro)

tel. (63) 247 77 02, 247 77 07

Leszno

Plac Kościuszki 4
pokój nr 7 (parter)

tel. (65) 511 82 03

Piła

Al. Niepodległości 33/35
pokój nr 140 (I piętro)

tel. (67) 211 61 50, 211 62 69

Dokumenty można składać w dowolnie wybranej delegaturze lub siedzibie Wydziału w Poznaniu przy Pl. Wolności 17. 


Uruchomienie Infolinii
Uprzejmie informujemy, że od dnia 13 czerwca 2016r. kontakt telefoniczny
w zakresie: informacji ogólnych w sprawach cudzoziemców, informacji o kartach pobytu i zaproszeniach odbywa się wyłącznie za pomocą
Infolinii nr : 61 850 87 77

Wobec powyższego przestają funkcjonować nr tel.: 61 854 10 20; 61 854 15 77; 61 854 13 39; pod którymi do tej pory można było uzyskiwaćinformacje w sprawach cudzoziemców.

 

Miejsce i godziny przyjmowania klientów

 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
pl. Wolności 17
61-739 Poznań
Infolinia tel. 61 850 87 77

Sala B - parter*

 • złożenie wniosku/dokumentów w sprawach zezwoleń na pracę, wpisu zaproszenia do ewidencji, pobytu obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin
 • odbiór dokumentów (KART POBYTU, WIZ I INNYCH)
 • złożenie uzupełnień do wniosku
w poniedziałki od 09:30 do 18:00
od wtorku do piątku od 08:15 do 15:15

Piętro IV – Sala obsługi*

 • obsługa klientów w zakresie złożenia wniosku w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców będących obywatelami państw trzecich
w poniedziałki od 09:30 do 18:00
od wtorku do piątku od 08:15 do 15:15

*możesz zarezerwować termin na wizytę w naszym urzędzie http://rejestracja.poznan.uw.gov.pl
*sprawdź stan kolejek http://rejestracja.poznan.uw.gov.pl/tabela.php

Informacja ogólna

Informacji ogólnych o sposobach legalizacji pobytu, legalizacji zatrudnienia i odbiorze kart pobytu udzielamy:

w poniedziałki od 09:30 do 16:00
od wtorku do piątku od 08:15 do 15:15
 • za pośrednictwem infolinii 61 850 87 77
 • w punkcie informacyjnym pl. Wolności 17, parter, sala B
 • drogą mailową: cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl

Kontakt z pracownikiem prowadzącym sprawę

Status swojej sprawy możesz sprawdzić:

w poniedziałki od 09:30 do 16:00
we wtorki od 08:15 do 15:15
w czwartki od 08:15 do 15:15
 • u pracowników prowadzących sprawy*
 • za pośrednictwem infolinii 61 850 87 77
 • w punkcie informacyjnym pl. Wolności 17, parter, sala B
 • drogą mailową: cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl

*dane kontaktowe pracowników prowadzących sprawę są zamieszczane w korespondencji kierowanej przez Urząd do strony toczącego się postępowania

Autor: Patrycja Bura
Data utworzenia: 24.03.2007
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 08.09.2016 - 09:36