Cudzoziemcy

Kontakt telefoniczny w zakresie: informacji ogólnych w sprawach cudzoziemców, informacji o kartach pobytu i zaproszeniach odbywa się wyłącznie za pomocą Infolinii nr : 61 850 87 77

Od 31 października 2016 r. zmiana zasad przyjmowania wnioskow w sprawach

Od 24 października 2016 r. możliwość sprawdzenia na stronie internetowej stanu rozpatrywania wniosku dot. legalizacji pobytu

Od 26 września 2016 r. zmiana zasad przyjmowania wniosków w sprawach legalizacji pobytu

Nowe miejsca składania wniosków w sprawach cudzoziemców

Miejsce i godziny przyjmowania klientów

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
pl. Wolności 17
61-739 Poznań
Infolinia tel. 61 850 87 77

Sala B - parter*

 • złożenie wniosku/dokumentów w sprawach zezwoleń na pracę, wpisu zaproszenia do ewidencji, pobytu obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin
 • odbiór dokumentów (KART POBYTU, WIZ I INNYCH)
 • złożenie uzupełnień do wniosku
w poniedziałki od 09:30 do 18:00
od wtorku do piątku od 08:15 do 15:15

Piętro IV – Sala obsługi*

 • obsługa klientów w zakresie złożenia wniosku w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców będących obywatelami państw trzecich
w poniedziałki od 09:30 do 18:00
od wtorku do piątku od 08:15 do 15:15

*możesz zarezerwować termin na wizytę w naszym urzędzie http://rejestracja.poznan.uw.gov.pl
*sprawdź stan kolejek http://rejestracja.poznan.uw.gov.pl/tabela.php

Informacja ogólna

Informacji ogólnych o sposobach legalizacji pobytu, legalizacji zatrudnienia i odbiorze kart pobytu udzielamy:

w poniedziałki od 09:30 do 16:00
od wtorku do piątku od 08:15 do 15:15
 • za pośrednictwem infolinii 61 850 87 77
 • w punkcie informacyjnym pl. Wolności 17, parter, sala B
 • drogą mailową: cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl

Kontakt z pracownikiem prowadzącym sprawę

Status swojej sprawy możesz sprawdzić:

w poniedziałki od 09:30 do 16:00
we wtorki od 08:15 do 15:15
w czwartki od 08:15 do 15:15
 • u pracowników prowadzących sprawy*
 • za pośrednictwem infolinii 61 850 87 77
 • w punkcie informacyjnym pl. Wolności 17, parter, sala B
 • drogą mailową: cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl

*dane kontaktowe pracowników prowadzących sprawę są zamieszczane w korespondencji kierowanej przez Urząd do strony toczącego się postępowania

Autor: Patrycja Bura
Data utworzenia: 24.03.2007
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 21.10.2016 - 14:29