Cudzoziemcy

Uwaga

Nowe miejsca składania wniosków w sprawach cudzoziemców

Od 18 lipca 2016 r. w delegaturach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lesznie, Kaliszu, Koninie i Pile uruchomiona zostaje obsługa wybranych spraw cudzoziemców.

W każdej z delegatur można złożyć:

Pełna obsługa Częściowa obsługa
 1. wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń,
 2. wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE,
 3. wniosek o wydanie karty pobytu dla członków rodzin obywateli UE nie będących obywatelami UE,
 4. wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE

Pełna obsługa - od przyjęcia wniosku do wydania dokumentu kończącego sprawę

 1. wniosek o zezwolenie na pracę,
 2. wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę,
 3. wniosek w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego

Obsługa obejmować będzie przyjęcie wniosku i dokumentów uzupełniających, a sama sprawa prowadzona będzie
w siedzibie Wydziału w Poznaniu.

W delegaturach przyjmowane będą również pisma i uzupełnienia do wniosków złożonych zarówno w delegaturze jak i w siedzibie Wydziału w Poznaniu

Powyższe sprawy realizujemy w godzinach: poniedziałki od 10:15 do 17:45, od wtorku do piątku od 8:15 do 15:15 w delegaturach: 

Kalisz

ul. Kolegialna 4
pokój nr 12 i 13 (parter)

tel. (62) 760 83 61, 760 83 62

Konin

ul. Aleje 1-go Maja 7
pokój nr 218 (I piętro)

tel. (63) 247 77 02, 247 77 07

Leszno

Plac Kościuszki 4
pokój nr 7 (parter)

tel. (65) 511 82 03

Piła

Al. Niepodległości 33/35
pokój nr 140 (I piętro)

tel. (67) 211 61 50, 211 62 69

Dokumenty można składać w dowolnie wybranej delegaturze lub siedzibie Wydziału w Poznaniu przy Pl. Wolności 17. 


Uruchomienie Infolinii
Uprzejmie informujemy, że od dnia 13 czerwca 2016r. kontakt telefoniczny
w zakresie: informacji ogólnych w sprawach cudzoziemców, informacji o kartach pobytu i zaproszeniach odbywa się wyłącznie za pomocą
Infolinii nr : 61 850 87 77

Wobec powyższego przestają funkcjonować nr tel.: 61 854 10 20; 61 854 15 77; 61 854 13 39; pod którymi do tej pory można było uzyskiwaćinformacje w sprawach cudzoziemców.

 

Miejsce i godziny przyjmowania klientów

 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
pl. Wolności 17
61-739 Poznań
Infolinia tel. 61 850 87 77

Sala B - parter*

 • złożenie wniosku/dokumentów w sprawach zezwoleń na pracę, wpisu zaproszenia do ewidencji, pobytu obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin
 • odbiór dokumentów (KART POBYTU, WIZ I INNYCH)
 • złożenie uzupełnień do wniosku
w poniedziałki od 09:30 do 18:00
od wtorku do piątku od 08:15 do 15:15

Piętro IV – Sala obsługi*

 • obsługa klientów w zakresie złożenia wniosku w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców będących obywatelami państw trzecich
w poniedziałki od 09:30 do 18:00
od wtorku do piątku od 08:15 do 15:15

*możesz zarezerwować termin na wizytę w naszym urzędzie http://rejestracja.poznan.uw.gov.pl
*sprawdź stan kolejek http://rejestracja.poznan.uw.gov.pl/tabela.php

Informacja ogólna

Informacji ogólnych o sposobach legalizacji pobytu, legalizacji zatrudnienia i odbiorze kart pobytu udzielamy:

w poniedziałki od 09:30 do 16:00
od wtorku do piątku od 08:15 do 15:15
 • za pośrednictwem infolinii 61 850 87 77
 • w punkcie informacyjnym pl. Wolności 17, parter, sala B
 • drogą mailową: cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl

Kontakt z pracownikiem prowadzącym sprawę

Status swojej sprawy możesz sprawdzić:

w poniedziałki od 09:30 do 16:00
we wtorki od 08:15 do 15:15
w czwartki od 08:15 do 15:15
 • u pracowników prowadzących sprawy*
 • za pośrednictwem infolinii 61 850 87 77
 • w punkcie informacyjnym pl. Wolności 17, parter, sala B
 • drogą mailową: cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl

*dane kontaktowe pracowników prowadzących sprawę są zamieszczane w korespondencji kierowanej przez Urząd do strony toczącego się postępowania

Autor: Patrycja Bura
Data utworzenia: 24.03.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.08.2016 - 08:18