Cudzoziemcy

 

Miejsce i godziny przyjmowania klientów w Poznaniu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
pl. Wolności 17
61-739 Poznań
Infolinia tel. 61 850 87 77

Sala B - parter*

  • złożenie wniosku/dokumentów w sprawach zezwoleń na pracę, wpisu zaproszenia do ewidencji, pobytu obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin
  • odbiór dokumentów (KART POBYTU, WIZ I INNYCH)
  • złożenie uzupełnień do wniosku
w poniedziałki od 09:30 do 18:00
od wtorku do piątku od 08:15 do 15:15

Piętro IV – Sala obsługi*

  • obsługa klientów w zakresie złożenia wniosku w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców będących obywatelami państw trzecich
w poniedziałki od 09:30 do 18:00
od wtorku do piątku od 08:15 do 15:15

*możesz zarezerwować termin na wizytę w naszym urzędzie http://rejestracja.poznan.uw.gov.pl
*sprawdź stan kolejek http://rejestracja.poznan.uw.gov.pl/tabela.php

Miejsca i godziny przyjmowania klientów w delegaturach

W każdej z delegatur można złożyć wszystkie rodzaje wniosków i pisma w sprawach cudzoziemców.(kliknij, aby zobaczyć szczegóły dot. zakresu obsługi)

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu
ul. Kolegialna 4
62-800 Kalisz

pokój nr 12 i 13 (parter)

Infolinia tel. 61 850 87 77

cudzoziemcy.kalisz@poznan.uw.gov.pl

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie
ul. Aleje 1-go Maja 7

62-510 Konin

pokój nr 218 (I piętro)

Infolinia tel. 61 850 87 77

cudzoziemcy.konin@poznan.uw.gov.pl

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie
Plac Kościuszki 4
64-100 Leszno

pokój nr 7 (parter)

Infolinia tel. 61 850 87 77

cudzoziemcy.leszno@poznan.uw.gov.pl

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile
Al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła

pokój nr 140 (I piętro)

Infolinia tel. 61 850 87 77

cudzoziemcy.pila@poznan.uw.gov.pl

Informacja ogólna

Informacji ogólnych o sposobach legalizacji pobytu, legalizacji zatrudnienia i odbiorze kart pobytu udzielamy:

w poniedziałki od 09:30 do 18:00
od wtorku do piątku od 08:15 do 15:15
  • za pośrednictwem infolinii 61 850 87 77
  • w punkcie informacyjnym pl. Wolności 17, parter, sala B
  • drogą mailową: cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl

Informacja o stanie sprawy

Status swojej sprawy możesz sprawdzić na stronie internetowej http://www.poznan.uw.gov.pl/cudzoziemcy-stan/

Kody dostępu do informacji o stanie spraw dot. legalizacji pobytu  wydawane są  od dnia 12 września przy składaniu wniosków w salach obsługi na Pl. Wolności 17 w Poznaniu oraz w delegaturach urzędu.

Kody dostępu do informacji o stanie spraw dot. legalizacji zatrudnienia  wydawane są  od dnia 15 listopada przy składaniu wniosków w salach obsługi na Pl. Wolności 17 w Poznaniu oraz w delegaturach urzędu.

Kody dostępu można uzyskać również:

  • Wysyłając zapytanie na adres mailowy cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl - podając następujące dane: pełne imię i nazwisko wnioskodawcy, rodzaj sprawy, datę złożenia wniosku lub datę nadania wniosku na poczcie, 
  • w punkcie informacyjnym pl. Wolności 17, parter, sala B  - nie obowiązuje system kolejkowy,
  • w każdej z delegatur urzędu,                                

W przypadku wniosków składanych pocztą numer sprawy i kod dostępu do informacji o stanie sprawy będzie wysyłany na adres e-mail podany we wniosku.

Kody dostępu nie będą podawane przez telefon.

W salach obsługi na pl. Wolności 17 (parter, sala B i IV piętro) dostępne są infokioski, gdzie możesz  sprawdzić stan sprawy. Dodatkowe stanowisko komputerowe uruchomiliśmy również na I piętrze. 

Przypominamy, że kody dostępu wydawane są tylko wnioskodawcom oraz pełnomocnikom wyznaczonym w sprawach.

Autor: Patrycja Bura, Aneta Budnik
Data utworzenia: 24.03.2007
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 09.12.2016 - 09:27