Cudzoziemcy - formularze do pobrania

Zachęcamy do korzystania z interaktywnych formularzy wniosków, dostępnych na stronie www.cudzoziemcy.gov.pl

Wnioski - zezwolenie na pobyt czasowy (nowe formularze obowiązujące od 27 kwietnia 2019 roku)

 Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy wewnątrz przedsiębiorstwa lub w celu mobilności długoterminowej

 Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

 Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

 Załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

 Załącznik nr 3 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

 Załącznik nr 4 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

Wnioski – zezwolenie na pobyt czasowy (formularze dla postępowań rozpoczętych przed 27 kwietnia 2019 roku)

 Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

 Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

 Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy - dołączany w przypadku ubiegania się zezwolenia w celu: wykonywania pracy, wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki

 Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy - dołączany w przypadku ubiegania się zezwolenia w celu: wykonywania pracy, wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki

 Załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy - dołączany w przypadku ubiegania się o zezwolenie w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

 Załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy - dołączany w przypadku ubiegania się o zezwolenie w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

 Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia, w celu korzystania z mobilności długoterminowej

 Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia, w celu korzystania z mobilności długoterminowej

Wnioski – inne rodzaje spraw

 Wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE

 Wniosek o przedłużenie wizy krajowej

 Wniosek o przedłużenie wizy krajowej

 Wniosek o przedłużenie wizy Schengen
 Wniosek o przedłużenie wizy Schengen

 Wniosek o wydanie wymianę karty pobytu

 Wniosek o wydanie wymianę karty pobytu

 Wniosek o wydanie wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca

 Wniosek o wydanie wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca

 Wniosek o wydanie/wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

 Wniosek o wydanie/wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

 Wniosek o wydanie/wymianę tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca
 Wniosek o wydanie/wymianę tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

 Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dokumentu

 Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dokumentu

 Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały

 Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały

 Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

 Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

 Wniosek o wydanie/wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu

 Wniosek o wydanie/wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu

 Wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela Unii Europejskiej

 Wniosek o wymianę zaświadczenia o rejestracji pobytu

 Wniosek o świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka

 Wniosek o świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka

 Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń, opublikowano 13 sierpnia 2018 r.

 Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń, opublikowano 13 sierpnia 2018 r.

 Wniosek o wydanie lub wymianę karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, opublikowano 14.01.20202 r.

 Wniosek o wydanie lub wymianę karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, opublikowano 14.01.2020 r.

Wzory pism i oświadczeń

 Oświadczenie o liczbie osób na utrzymaniu

 Oświadczenie o liczbie osób na utrzymaniu

 Oświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej

 Oświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej

 Wzór zgody na złożenie wniosku do połączenia z rodziną

 Wzór zgody na złożenie wniosku do połączenia z rodziną

 Oświadczenie o wydruku karty bez adresu

 Oświadczenie o wydruku karty bez adresu

 Wzór oświadczenia kierowcy

 Wzór oświadczenia kierowcy

 Oświadczenie dotyczące formy wypłaty świadczenia - Karta Polaka

 Oświadczenie dotyczące formy wypłaty świadczenia - Karta Polaka

 Informacja o zakończeniu pracy

 Informacja o zakończeniu pracy

 Informacja o zmianie pracodawcy w trakcie postępowania

 Informacja o zmianie pracodawcy w trakcie postępowania

 Odwołanie pełnomocnika

 Odwołanie pełnomocnika

 Oświadczenie o adresie na czas wyjazdu z RP

 Oświadczenie o adresie na czas wyjazdu z RP

 Oświadczenie o zakwaterowaniu

 Oświadczenie o zakwaterowaniu

 Oświadczenie o zmianie adresu do korespondencji

 Oświadczenie o zmianie adresu do korespondencji

 Prośba o przekazanie sprawy wg właściwości

 Prośba o przekazanie sprawy wg właściwości

 Prośba o zwrot oryginałów

 Prośba o zwrot oryginałów

 Wniosek o podjęcie postępowania

 Wniosek o podjęcie postępowania

 Wniosek o umorzenie

 Wniosek o umorzenie

 Wniosek o wydanie duplikatu decyzji

 Wniosek o wydanie duplikatu decyzji

 Wniosek o zawieszenie postępowania z pouczeniem

 Wniosek o zawieszenie postępowania z pouczeniem

 Wniosek o zmianę decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt i pracę

 Wniosek o zmianę decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt i pracę

 Wniosek o zwrot opłaty za wydrukowanie karty

 Wniosek o zwrot opłaty za wydrukowanie karty

 Upoważnienie do otrzymywania informacji o stanie sprawy

Upoważnienie do otrzymywania informacji o stanie sprawy

Autor: Aneta Budnik
Data utworzenia: 22.10.2008
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 06.06.2012 - 12:36
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.01.2020 - 09:17