Cudzoziemcy - formularze do pobrania

Wypełnij wniosek on-line (dotyczy wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy, wniosków o zezwolenie na pobyt stały, wniosków o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zaproszeń).

Autor: Małgorzata Skrzypczak
Data utworzenia: 22.10.2008
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 05.06.2017 - 12:32