Cudzoziemcy.gov.pl – wnioski dla obcokrajowców pod jednym adresem

Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował portal umożliwiający wypełnianie wniosków o zezwolenia na pobyt i drukowanie dokumentów gotowych do złożenia w urzędzie. Ze strony można również pobrać inne formularze przydatne cudzoziemcom przebywającym w Polsce. Portal cudzoziemcy.gov.pl jest dostępny w języku polskim, angielskim, rosyjskim i francuskim.

Cudzoziemcom chcącym osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce (przez okres dłuższy niż zezwala na to wiza) urzędy wojewódzkie wydają dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju. W 2017 roku do tej pory w Wielkopolsce wydano 9 368 zezwoleń na pobyt czasowy, 2 270 na pobyt stały, 3 677 zaświadczeń o zarejestrowanie pobytu obywatela Unii Europejskiej, 357 zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz 343 innych decyzji. Aby uzyskać zezwolenie należy złożyć odpowiedni wniosek, który można teraz wypełnić przez Internet.

Po wejściu na stronę cudzoziemcy.gov.pl należy wybrać odpowiedni wniosek, wypełnić niezbędne pola w formularzu, a następnie wygenerować gotowy dokument i zanieść do właściwego urzędu. Na portalu można online wypełnić wnioski o zezwolenie na pobyt czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE oraz o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Ze strony można również pobrać formularze przydatne cudzoziemcom przebywającym w Polsce. Dostępne są m.in. wnioski o: wymianę kart pobytu, przedłużenie wiz, zarejestrowanie pobytu obywatela UE czy wpisanie zaproszenia dla cudzoziemca. W zakładce „adresy” znajduje się natomiast mapa polskich służb i urzędów obsługujących cudzoziemców.

Portal cudzoziemcy.gov.pl został przygotowany w ramach projektu „Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Logo portalu cudzoziemcy.gov.pl

Źródło: Urząd do Spraw Cudzoziemców

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 18.05.2017
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Czaplicki
Data aktualizacji: 18.05.2017 - 09:05