Dane kontaktowe

Sprawy z zakresu zdrowia z wyłączeniem ratownictwa medycznego realizowane są w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, w oddziałach:

Oddział Zdrowia (PS-IV) - kierownik - dr n. biol. Maria Stachowska
tel. 61-854 1701, fax 61-854 1544

Oddział Kontroli w Podmiotach Leczniczych (PS-X) - kierownik  - Agata Goździewińska
tel. 61-854 1338, fax 61-854 1544

Dane kontaktowe ze wskazaniem realizowanych zadań
Wyszczególnienie Nr pokoju Telefon
Oddział Zdrowia - Poznań, al. Niepodległości 16/18  [bud. A]
Kierownik Oddziału 567/A 61 – 854 17 01

Doskonalenie kadr medycznych w dziedzinach:

Alergologia, Anestezjologia i intensywna terapia, Angiologia, Audiologia i foniatria, Balneologia i medycyna fizykalna,  Chirurgia dziecięca, Chirurgia klatki piersiowej,  Chirurgia naczyniowa,  Chirurgia ogólna,  Chirurgia onkologiczna,  Chirurgia plastyczna,  Choroby płuc,  Choroby płuc dzieci,  Choroby wewnętrzne,  Choroby zakaźne,  Dermatologia i wenerologia, Diabetologia,  Endokrynologia,  Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość,  Endokrynologia i diabetologia dziecięca, Gastroenterologia,  Gastroenterologia dziecięca,  Geriatria,  Ginekologia onkologiczna, Hipertensjologia,  Intensywna terapia, Kardiochirurgia,  Kardiologia, Kardiologia dziecięca, Medycyna;  lotnicza, morska i tropikalna, nuklearna, paliatywna,  pracy, ratunkowa, sądowa, sportowa,  transportu,  Nefrologia,  Nefrologia dziecięca,Neonatologia,  Neurochirurgia,  Neurologia,  Neurologia dziecięca,  Neuropatologia,     Okulistyka,  Onkologia i hematologia dziecięca,  Onkologia kliniczna,  Ortopedia i traumatologia narządu ruchu,  Otorynolaryngologia,  Otorynolaryngologia dziecięca, Patomorfologia, Pediatria, Pediatria metaboliczna, Perinatologia, Położnictwo i ginekologia, Psychiatria, Psychiatria dzieci i młodzieży,  Radiologia i diagnostyka obrazowa, Radioterapia onkologiczna, Rehabilitacja medyczna, Reumatologia, Seksuologia,Toksykologia kliniczna,  Transplantologia kliniczna,  Urologia,  Urologia dziecięca

568/A 61 – 854 14 32
694 819 042

Doskonalenie kadr medycznych w dziedzinach:

Diagnostyka laboratoryjna, Farmakologia kliniczna, Genetyka kliniczna, Hematologia, Immunologia kliniczna, Medycyna rodzinna, Mikrobiologia lekarska,  Transfuzjologia kliniczna,  Chirurgia stomatologiczna,  Chirurgia szczękowo-twarzowa, Ortodoncja, Periodontologia, Protetyka stomatologiczna,  Stomatologia dziecięca,  Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Epidemiologia,  Zdrowie publiczne oraz specjalizacje; diagnostów laboratoryjnych,   farmaceutów,   fizjoterapeutów,   w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

569/A 61 – 854 17 02
694 818 527
Działalność lecznicza, kary pieniężne, egzekucja administracyjna 571/A 61 – 854 17 73
Inwestycje w ochronie zdrowia 572/A 61 – 854 16 03
Konsultanci wojewódzcy, statystyka i promocja zdrowia, w tym HIV/AIDS 573/A 61 – 854 19 96
Statystyka z zakresu zdrowia i ochrony zdrowia 577/A 61 – 854 16 81
61 – 854 13 98
Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 875/A 61 – 854 15 36
877/A 61 – 854 16 88
Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych 757/A 61 – 854 18 26
Oddział Kontroli w Podmiotach Leczniczych - Poznań, al. Niepodległości 16/18 [bud. A]
Kierownik Oddziału 574/A 61 – 854 13 38
Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą 570/A 61 – 854 13 56
694 824 397
574/A 61 – 854 13 38
694 822 712
575/A 61 – 854 18 16
694 821 699
694 824 056
576/A 61 – 854 13 46
694 821 462
876/A 61-854-18-29
Autor: Stefan Justat
Data utworzenia: 24.03.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2017 - 08:57