Dane kontaktowe

Sprawy z zakresu zdrowia, w tym ratownictwa medycznego realizowane są przez Wydział Zdrowia [ZD], al. Niepodległości 16/18  (bud. A i C), 61-713 Poznań

 Informacja o prywatności - dodano 22 maja 2018 r.

Dyrektor Wydziału - Damian Marciniak
Sekretariat, p. 563/A, tel. 61 - 854 14 11, fax. 61 - 854 1970, e-mail: zd@poznan.uw.gov.pl

Dane kontaktowe ze wskazaniem realizowanych zadań
Wyszczególnienie Nr pokoju Telefon
Oddział Zdrowia [ZD-III] - al. Niepodległości 16/18  [bud. A ]
Kierownik Oddziału 570/A 61 – 854 18 29
Inwestycje w ochronie zdrowia

571/A
572/A

61 – 854 12 81
61 – 854 12 52
61 – 854 16 81
zd.inwestycje@poznan.uw.gov.pl

Statystyka i promocja zdrowia, w tym HIV/AIDS

573/A

61 – 854 19 96
zd.profilaktyka@poznan.uw.gov.pl

Statystyka z zakresu zdrowia i ochrony zdrowia

560/A
574/A

61 – 854 13 56
61 – 854 13 98
zd.statystyka@poznan.uw.gov.pl

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 575/A

61 – 854 12 69
61-854 16 88
rpwdl@poznan.uw.gov.pl

Oddział Nadzoru w Ochronie Zdrowia [ZD-IV]-al. Niepodległości 16/18 [bud. A] zd.kontrole.@poznan.uw.gov.pl

Kierownik Oddziału 557/A 61 – 854 13 38
Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą 559/A 61 – 854 18 16
 
561/A 61 – 854 17 73
 

Działalność lecznicza, kary pieniężne, egzekucja administracyjna

561/A

61 – 854 17 73

Konsultanci wojewódzcy

558/A 61-854 13 46

Kontrola i postępowanie wyjaśniające- ratownictwo med.

560/A

61 854 17 03

Oddział Ratownictwa Medycznego [ZD-V] ]-al. Niepodległości 16/18 [bud. A i C] ratmed@poznan.uw.gov.pl

Kierownik Oddziału

Finansowanie zespołów ratownictwa medycznego

567/A

61 854 12 66

Wojewódzki plan działania systemu PRM

555/A

61 – 854 12 47

System Wspomagania Dowodzenia PRM 553/A

61 – 854 17 37

Jednostki systemu PRM
Jednostki współpracujące z systemem PRM
Zdarzenia masowe/mnogie
Szpitalne Oddziały Ratunkowe
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

555/A

61 854 17 01
Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego

 -1 / C

61 854 99 99
722 323 036

Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

23/C 61-854 18 26

Doskonalenie kadr medycznych[ZD-VII] - al. Niepodległości 16/18 [bud. A]

Szkolenie specjalizacyjne lekarzy w dziedzinach:
Choroby wewnętrzne, Hipertensjologia, Kardiochirurgia, Kardiologia, Kardiologia dziecięca, Medycyna sądowa ,Medycyna sportowa, Nefrologia, Nefrologia dziecięca, Neonatologia, Neurochirurgia, Neurologia, Neurologia dziecięca, Neuropatologia, Okulistyka, Onkologia i hematologia dziecięca, Onkologia kliniczna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Otorynolaryngologia, Otorynolaryngologia dziecięca, Patomorfologia Pediatria, Pediatria metaboliczna, Perinatologia, Położnictwo i ginekologia, Psychiatria, Psychiatria dzieci i młodzieży, Radiologia i diagnostyka obrazowa, Radioterapia onkologiczna, Rehabilitacja medyczna, Reumatologia, Seksuologia, Toksykologia kliniczna, Transplantologia kliniczna, Urologia, Urologia dziecięca.

Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych.

568/A 61 – 854 14 32

61 – 854 13 26
zd@poznan.uw.gov.pl

Szkolenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów  w dziedzinach:
Alergologia, Anestezjologia i intensywna terapia, Angiologia, Audiologia i foniatria, Balneologia i medycyna fizykalna, Bromatologia, Chirurgia dziecięca, Chirurgia klatki piersiowej, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia ogólna, Chirurgia onkologiczna, Chirurgia plastyczna, Chirurgia stomatologiczna, Chirurgia szczękowo-twarzowa, Choroby płuc, Choroby płuc dzieci, Choroby zakaźne, Dermatologia i wenerologia, Diabetologia, Diagnostyka laboratoryjna, Endokrynologia, Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość, Endokrynologia i diabetologia dziecięca, Epidemiologia, Farmakologia kliniczna, Gastroenterologia, Gastroenterologia dziecięca, Genetyka kliniczna, Geriatria, Ginekologia onkologiczna, Hematologia, Immunologia kliniczna, Intensywna terapia, Medycyna lotnicza, Medycyna morska i tropikalna, Medycyna nuklearna, Medycyna paliatywna, Medycyna pracy Medycyna ratunkowa, Medycyna rodzinna, Mikrobiologia lekarska, Ortodoncja Periodontologia, Protetyka stomatologiczna, Stomatologia dziecięca, Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Transfuzjologia kliniczna, Zdrowie publiczne.

Szkolenie specjalizacyjne diagnostów laboratoryjnych.

Szkolenie specjalizacyjne farmaceutów.

Szkolenie specjalizacyjne w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Kursy doskonalące ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych.

Doskonalenie zawodowe dyspozytorów medycznych.

569/A 61 – 854 17 02

694 818 527

zd@poznan.uw.gov.pl

Autor: Karolina Małecka
Data utworzenia: 24.03.2007
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 16.06.2012 - 12:27
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 17.01.2020 - 14:22