Debata oświatowa

Główną przesłanką wdrażanej reformy oświaty jest efekt edukacyjny oraz postulaty rektorów szkół wyższych, którzy zwracają uwagę na niskie kompetencje uczniów kończących licea. - Zmiany są konieczne, aby skonstruować dobry system - przekonywała kurator Elżbieta Leszczyńska. Reforma zakłada podnoszenie jakości i efektywności kształcenia oraz wychowania. Nad jej wdrażaniem czuwać będą powołani wizytatorzy. Zmniejszeniu ulegną obwody szkolne, co ograniczy dowóz dzieci do szkół. Szkoły będą mogły też stać się centrami informatycznymi bądź centrami kształcenia kultury. Reforma zakłada również ograniczenie częstych zmian szkoły przez uczniów, wzmocnienie wychowawczej funkcji oraz dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Galeria

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 27.10.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 27.10.2016 - 13:58