Dobra szkoła

Prace nad przygotowaniem reformy polskiego systemu oświaty trwały od początku 2016 roku. W lutym zainaugurowana została ogólnopolska debata o edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”. Podczas siedemnastu debat wojewódzkich oraz licznych spotkań i rozmów z nauczycielami, samorządowcami i rodzicami wsłuchiwano się w każdy głos i opinię na temat obszarów w edukacji, które wymagają zmian. Zaproponowane rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom zarówno rodziców, nauczycieli jak i środowiska oświatowego.

DEBATY OŚWIATOWE W WIELKOPOLSCE

Doskonałą okazją do pozyskania wiedzy na temat reformy edukacji są spotkania organizowane przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Rozmowy z rodzicami, samorządowcami, nauczycielami i dyrektorami szkół odbywają się w całym województwie. W poniższym pliku publikujemy harmonogram spotkań w regionach.

Więcej http://reformaedukacji.men.gov.pl/

Prezentacja dla JST – zmiany w systemie edukacji: http://ko.poznan.pl/pub/ftp/reforma/Reforma%20edukacji-KO.pdf

Autor: Paulina Mitręga
Data utworzenia: 10.11.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.02.2017 - 09:34