Zarządzenie w sprawie postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej w WUW w Poznaniu