Dzieci z wielokulturowości i dzieci cudzoziemskie w polskiej szkole

14 grudnia 2017 roku,  Wielkopolski Kurator Oświaty oraz Pełnomocnik ds. mniejszości narodowych i etnicznych  zaprosili dyrektorów i nauczycieli  z wielkopolskich szkół do udziału w konferencji poświęconej dzieciom z wielokulturowości oraz dzieciom cudzoziemskich w polskiej szkole. Spotkanie otworzył Wicekurator  Oświaty  dr Krzysztof Błaszczyk. W trakcie konferencji zostały poruszone istotne  z punktu widzenia edukacji kwestie nauki języka polskiego jako języka obcego, działania podejmowane przez MIP w Poznaniu oraz  dobre praktyki w zakresie edukacji dzieci romskich.

Autor: Maria Krupecka
Data utworzenia: 18.12.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 18.12.2017 - 12:09