Dzienniki urzędowe - Kwiecień 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

Dziennik Data
Dziennik nr 62 2007 30-04-2007
Dziennik nr 60 2007 27-04-2007
Dziennik nr 61 2007 27-04-2007
Dziennik nr 59 2007 20-04-2007
Dziennik nr 58 2007 19-04-2007
Dziennik nr 57 2007 18-04-2007
Dziennik nr 56 2007 17-04-2007
Dziennik nr 55 2007 16-04-2007
Dziennik nr 54 2007 13-04-2007
Dziennik nr 53 2007 12-04-2007
Dziennik nr 52 2007 11-04-2007
Dziennik nr 50 2007 10-04-2007
Dziennik nr 51 2007 10-04-2007
Dziennik nr 49 2007 05-04-2007
Dziennik nr 48 2007 04-04-2007
Dziennik nr 47 2007 03-04-2007
Dziennik nr 46 2007 02-04-2007