Dzienniki urzędowe - Czerwiec 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

Dziennik Data
Dziennik nr 98 2007 29-06-2007
Dziennik nr 97 2007 28-06-2007
Dziennik nr 96 2007 27-06-2007
Dziennik nr 95 2007 26-06-2007
Dziennik nr 94 2007 25-06-2007
Dziennik nr 93 2007 22-06-2007
Dziennik nr 92 2007 21-06-2007
Dziennik nr 91 2007 20-06-2007
Dziennik nr 90 2007 19-06-2007
Dziennik nr 89 2007 18-06-2007
Dziennik nr 88 2007 15-06-2007
Dziennik nr 87 2007 14-06-2007
Dziennik nr 86 2007 13-06-2007
Dziennik nr 85 2007 12-06-2007
Dziennik nr 84 2007 11-06-2007
Dziennik nr 83 2007 08-06-2007
Dziennik nr 82 2007 06-06-2007
Dziennik nr 81 2007 04-06-2007
Dziennik nr 80 2007 01-06-2007