Dziennik nr 101 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 6 lipca 2005 r.

Nr 101

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RADY GMINY

 
2846

nr XXIX/202/2004 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 października 2004r. w sprawie nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród

 
2847

nr XXXIX/267/2005 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/202/2004 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 października 2004r. w sprawie nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród

 
2848

nr XXXIX/268/2005 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/396/01 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Trzcianka w latach 2002-2006

 
2849

nr XXX221/2005 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 3 czerwca 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp.

 


POROZUMIENIE

 
2850

zawarte w dniu 10 czerwca 2005r. pomiędzy Powiatem Pilskim a gminą Łobżenica w sprawie udzielenia dotacji celowej

 


SPRAWOZDANIA

 
2851

sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Buk za 2004r.

 
2852

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brodnica za 2004 rok

 
2853

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2004

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 06.07.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 09:53