Dziennik nr 102 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 7 lipca 2005 r.

Nr 102

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2854

nr 120/2005 z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Godziesze Wielkie

 


UCHWAŁY RADY GMINY

 
2855

nr XXIX/407/2005 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie zwolnienia budowli od podatku od nieruchomości

 
2856

nr XXIII/146/2005 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 kwietnia 2005r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/116/04 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej

 
2857

nr XXVI/178/2005 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 30 maja 2005 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ostroróg

 


SPRAWOZDANIA

 
2858

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czarnków za 2004r.

 
2859

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dobrzyca za 2004r.

 
2860

sprawozdanie roczne Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Ostrowa Wielkopolskiego za rok 2004

 
2861

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Żerków za 2004r.

 


INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2862

informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/413B/2599/W/OPO/2005/MP i nr PCC/432B/2599/W/OPO/2005/MP

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 07.07.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 09:51