Dziennik nr 103 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 8 lipca 2005 r.

Nr 103

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2854

nr XLII/342/2005 Rady Miejskiej z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu i zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
2855

nr XLII/347/2005 Rady Miejskiej z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie

 
2856

nr XLII/348/2005 Rady Miejskiej z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mieczewo

 
2857

nr XLII/349/2005 Rady Miejskiej z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Rogalin

 


UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
2858

nr XXXIV/558/2005 z dnia 30 maja 2005r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

 
2859

nr XXXIV/550/2005 z dnia 30 maja 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/459/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na rok 2005

 


SPRAWOZDANIA

 
2860

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Chocz za 2004 rok

 
2861

informacja opisowa z wykonania budżetu gminy Gizałki za rok 2004

 
2862

sprawozdanie Wójta Gminy Godziesze Wielkie z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok

 
2863

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2004 rok

 
2864

sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2004 r.

 
2865

sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Pleszewskiej za rok 2004

 


OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA

 
2866

ogłoszenie Prezydenta Miasta Kalisza - Miasta na prawach powiatu z dnia 14 czerwca 2005r. w sprawie projektów operatów opisowo-kartograficznych ewidencji gruntów i budynków miasta Kalisza

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 08.07.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 09:49