Dziennik nr 104 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 11 lipca 2005 r.

Nr 104

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

 
2867

z dnia 15 czerwca 2005r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Przybyszewo-Strzyżewice, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2868

nr 123/2005 z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kramsk

 


UCHWAŁA RADY GMINY

 
2869

nr XXXI/243/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oczyszczalni ścieków sanitarnych we wsi Boguniewo

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
2870

nr 55/SO-6/P/2005/Ko z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Dąbie

 
2871

nr 66/SO-6/P/2005/Ko z dnia 19 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Dobra na rok 2005

 
2872

nr 50/SO-5/P/2005/Ko z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Grodziec

 
2873

nr 63/SO-6/P/2005/Ko z dnia 9 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Kazimierz Biskupi

 
2874

nr 62/SO-7/P/2005/Ko z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Kłodawa

 
2875

nr SO-0951/108p/12/Pi/2005 z dnia 13 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta Koła

 
2876

nr SO-0951/108p/12/Pi/2005 z dnia 13 czerwca 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kwoty długu przedstawionej w uchwale nr XXXIV/417 Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2005r. w sprawie zmian w budżecie miasta Piły na 2005 rok

 
2877

nr 60/SO-6/P/2005/Ko z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Przedecz

 
2878

nr SO-0951/138/15/2005 z dnia 14 czerwca 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Szamotuły

 
2879

nr 67/SO-6/P/2005/Ko z dnia 19 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Stare Miasto na rok 2005

 
2880

nr SO-10/5-B/P/2005/Ln z dnia 25 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego Gminy Śrem

 
2881

nr 64/SO-6/P/2005/Ko z dnia 18 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Trzemeszno

 
2882

nr 61/SO-6/P/2005/Ko z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości kwoty długu Miasta Turek

 
2883

nr 59/SO-7/P/2005/Ko z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Władysławów na rok 2005

 
2884

nr SO-0951/144/16/2005 z dnia 14 czerwca 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu Miasta i Gminy Buk

 
2885

nr 47/SO-6/D/2005/Ko z dnia 19 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Dobra na rok 2005

 
2886

nr SO-0951/147/18/2005 z dnia 9 czerwca 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Duszniki

 
2887

nr SO-9/7-A/D/2005/Ln z dnia 25 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Gostyń

 
2888

nr SO-120/4-D/Ka/04 z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Jaraczewo deficytu budżetowego na rok 2005

 
2889

nr SO-9/6-A/D/2005/Ln z dnia 25 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Jutrosin

 
2890

nr 42/So-6/D/2005/Ko z dnia 9 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Kazimierz Biskupi

 
2891

nr 51/SO-7/D/2005/Ko z dnia 19 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła

 
2892

nr 49/SO-6/D/2005/Ko z dnia 19 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kościelec

 
2893

nr 41/SO-7/D/2005/Ko z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Kłodawa

 
2894

nr SO-10/14/D/2005/Ln z dnia 24 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego ( Gmina Miedzichowo)

 
2895

nr SO-0951/142/18/2005 z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Obrzycko

 
2896

nr SO-0951/107d/12/Pi/2005 z dnia 13 czerwca 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale nr XXXIV/417/05 Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2005r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na rok 2005

 
2897

nr SO-0951/122/17/2005 z dnia 25 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Pobiedziska

 
2898

nr SO-0951/139/2005 z dnia 14 czerwca 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Poznań

 
2899

nr 38/SO-6/D/2005/Ko z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Przedecz

 
2900

nr SO-11/5/5-A/D/Ln/2005 z dnia 25 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Przemęt

 
2901

nr 40/SO-7/D/2005/Ko z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania budżetu Gminy Przykona

 
2902

nr 48/SO-6/D/2005/Ko z dnia 19 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Stare Miasto na 2005 rok

 
2903

nr SO-11/6-A/D/Ln/2005 z dnia 25 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Śmigiel

 
2904

nr 46/SO-6/D/2005/Ko z dnia 18 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Trzemeszno

 
2905

nr 39/SO-6/D/2005/Ko z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Turku

 
2906

nr SO-9/11-A/D/2005/Ln z dnia 25 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Włoszakowice

 


POROZUMIENIE

 
2907

z dnia 1 czerwca 2005r. pomiędzy Zarządem Powiatu Gnieźnieńskiego a gmina Kiszkowo w sprawie przekazania zadania inwestycyjnego

 


SPRAWOZDANIA

 
2908

sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Dominowo za rok 2004

 
2909

zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie z dnia 25 marca 2005r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta Witkowo za 2004r.

 


INFORMACJE O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2910

informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/988C/2018/W/OPO/2005/AJ z dnia 16 czerwca 2005r. stwierdzającej wygaśniecie decyzji z 21 marca 2001r. w sprawie udzielenia "Cogen" sp. z o.o. koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do 30 marca 2011r.

 
2911

informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/144B/1265/W/OPO/2005/MP z dnia 16 czerwca 2005r. stwierdzającej wygaśnięcie decyzji z dnia 1 października 1998r. w sprawie udzielenia Zespołowi Elektrowni Pątnów-Adanów-Konin S.A. koncesji na wysyłanie i dystrybucje ciepła

 
2912

informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/1070D/2794/W/OPO/2005/MP z dnia 16 czerwca 2005r. stwierdzającej wygaśnięcie decyzji w sprawie udzielenia koncesji G.EN.GAZ ENERGIA S.A. na przesyłanie i dystrybucje ciepła

 
2913

informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/351D/1363/W/OPO/2005/AJ z dnia 17 czerwca 2005r. stwierdzającej wygaśniecie decyzji w sprawie udzielenia koncesji przedsiębiorcy "STOMIL" sp. z o.o. - na wytwarzanie ciepła na okres do dnia 15 listopada 2008r.

 
2914

informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OCC/319A/4921/W/OPO/2005/AJ z dnia 17 czerwca 2005r. stwierdzającej wygaśniecie decyzji w sprawie udzielenia Zakładowi Karnemu z siedzibą we Wronkach koncesji na obrót ciepłem na okres od 10 marca 2004r. do 10 marca 2014r.

 
2915

informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OCC/307A/1317/W/OPO/2005/AJ z dnia 21 czerwca 2005r. stwierdzającej wygaśniecie decyzji w sprawie udzielenia GEOTERMII- CZARNKÓW sp. z o.o. koncesji na obrót ciepłem

 
2916

informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OCC/239A/883/W/OPO/2005/AJ z dnia 21 czerwca 2005r. stwierdzającej wygaśniecie decyzji w sprawie udzielenia gminie Szamotuły -Zakład Gospodarki Komunalnej koncesji na obrót ciepłem na okres od 15 kwietnia 1999r. do 15 kwietnia 2009r.

 
2917

informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4110-22(4)/2005/730/AJ z dnia 20 czerwca 2005r. umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucje ciepła udzielonej Kopalni Soli "Kłodawa"

 
2918

decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 czerwca 2005r. nr OPO-4210-27(7)/2005/322/V/AS zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Kole

 
2919

decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 czerwca 2005r. nr OPO-4210-29(7)/2005/253/III/Asz zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 11.07.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 09:46