Dziennik nr 106 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 14 lipca 2005 r.

Nr 106

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2941

nr XXVIII/457/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jarocin

 
2942

nr XXXV/234/2005 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 maja 2005r. w sprawie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie

 
2943

nr XXXV/235/2005 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 maja 2005r. w sprawie zasad zwrotu świadczeń pomocy społecznej przyznawanych w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych, zasiłków celowych

 
2944

nr XXXIV/147/2005 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 maja 2005r. w sprawie ustalenia opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 
2945

nr XXXII/246/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2005r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budowli, budynków lub ich części oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

 
2946

nr XXIV/204/2005 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 31 maja 2005r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zbąszyń

 
2947

nr XXXVIII/383/2005 Rady Miasta Gniezna z dnia 3 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

 
2948

nr XXXII/232/2005 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 6 czerwca 2005r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wyrzysk

 
2949

nr XXXII/233/2005 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 6 czerwca 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wyrzysk

 
2950

nr LXXI/746/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Hetmańskiej, R. Dmowskiego, J. Krauthofera-Krotowskiego i projektowanej Nowej Opolskiej w Poznaniu

 
2951

nr LXXI/747/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie sposobu ustalania w transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej

 
2952

nr XXII/175/2005 Rady Gminy Koźminek z dnia 9 czerwca 2005r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 
2953

nr XLIII/351/2005 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 16 czerwca 2005r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 21 w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy i Chorób Płuc im. Stanisława Staszica w Ludwikowie

 
2954

nr XXX/191/2005 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Generała Karola Świerczewskiego w mieście Książ Wlkp.

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2955

nr XXIX/138/2005 Rady Powiatu w Kępnie z dnia 10 czerwca 2005r. w sprawie kryteriów i zasad udzielania dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 


INFORMACJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2956

informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/750A/744/W/OPO/2005/AJ i nr PCC/783B/744/W/OPO/2005/AJ z dnia 23 czerwca 2005r. stwierdzających wygaśnięcie decyzji z dnia 18 lutego 1999r. w sprawie udzielenia przedsiębiorcy AESCULAP CHIFA sp. z o.o. koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucje ciepła

 
2957

informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OCC/90A/227/W/OPO/2005/MP z dnia 22 czerwca 2005r. stwierdzającej wygaśnięcie decyzji z dnia 28 października 1998r. udzielającej Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu - koncesji na obrót ciepłem

 
2958

informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/871B/1377/W/OPO/2005/MP i nr PCC/436B/1377/W/opo/2005/mp z dnia 22 czerwca 2005r. stwierdzających wygaśnięcie decyzji z dnia 15 września 2000r. w sprawie udzielenia Zakładowi Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrowiu - koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła

 
2959

decyzja nr OPO-4210-18(12)/2005/1282/V/AK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 czerwca 2005r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Turku

 


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

 
2960

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baranów za 2004 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 14.07.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 09:42