Dziennik nr 107 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 15 lipca 2005 r.

Nr 107

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁA RADY GMINY

 
2961

nr XXIV/151/2005 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 68, 69, 70, 71, 72/3, 73, 77/1, 77/2, 84, położone w Wielichowie w rejonie ulic Młyńskiej i Rakoniewickiej

 
2962

nr XXIX/188/2005 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 17 maja 2005r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów

 
2963

nr XXIX/192/2005 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 17 maja 2005r. w sprawie zmiany w statucie gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie "Gminny Zespół Obsługi Szkół"

 
2964

nr XXX/229/2005 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/70/03 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 maja 2003r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 
2965

nr XXXI/225/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 maja 2005r. w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Filialnej w Ciołkowie przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 im. gen. Franciszka Dzierżykraja-Morawskiego w Pudliszkach

 
2966

nr XXXI/226/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 maja 2005r. w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Filialnej w Nieparcie przy Zespole Szkól: Szkoły Podstawowej im. prof. Józefa Zwierzyckiego, Gimnazjum nr 1 w Krobi

 
2967

nr XXXI/227/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 maja 2005r. w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Filialnej w Chwałkowie przy Zespole Szkół: Szkoły Podstawowej im. prof. Józefa Zwierzyckiego, Gimnazjum nr 1 w Krobi

 
2968

nr XXXI/231/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 maja 2005r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 
2969

nr XXXVIII/481/2005 Rady Miejskiej Gostynia z dnia 30 maja 2005r. w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu

 
2970

nr XXXVIII/482/2005 Rady Miejskiej Gostynia z dnia 30 maja 2005r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku wsparcia - Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej-Środowiskowym Domu Samopomocy w Gostyniu

 
2971

nr XXXVIII/489/2005 Rady Miejskiej Gostynia z dnia 30 maja 2005r. w sprawie zmian w statucie Gostyńskiego Ośrodka Kultury "Hutnik" w Gostyniu

 
2972

nr XXXV/222/2005 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 maja 2005r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Komorniki

 
2973

nr XXXII/378/2005 Rady Miejskiej Kościana z dnia 31 maja 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/448/97 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16 grudnia 1997r. w sprawie ustanowienia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie

 
2974

nr XXXII/381/2005 Rady Miejskiej Kościana z dnia 31 maja 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z Krytej pływalni w Kościanie

 
2975

nr XXVI/252/2005 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie uchylenia uchwały nr X/81/99 z dnia 27 października 1999 roku w sprawie ustalenia stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Rawicz dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych wyróżniających się pod względem osiąganych wyników w nauce

 
2976

nr XXX/205/2005 Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego z dnia 9 czerwca 2005r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Borek Wielkopolski

 
2977

nr XXV/180/2005 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 9 czerwca 2005r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy Zduny w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005r. oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005r.

 
2978

nr XXIX/288/2005 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 13 czerwca 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/265/2005 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 16 marca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rakoniewice

 
2979

nr XXIX/291/2005 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 13 czerwca 2005r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Rakoniewice

 
2980

nr XXXI/217/2005 Rady Miasta Słupcy z dnia 16 czerwca 2005r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania na terenie Miasta Słupcy dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005r.

 
2981

nr XXXI/218/2005 Rady Miasta Słupcy z dnia 16 czerwca 2005r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania na terenie Miasta Słupcy dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005r.

 
2982

nr XXIX/461/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze gminy Jarocin w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005r. oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005r.

 
2983

nr XXIX/462/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 
2984

nr XXIX/463/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie

 
2985

nr XXIX/464/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Straży Miejskiej w Jarocinie

 
2986

nr XXIX/471/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie nadania nazw ulicom

 
2987

nr XXXI/177/2005 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy Żelazków

 
2988

nr XXXI/178/2005 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żelazków nr XXIX/169/2005 z dnia 18 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
2989

nr XXXV/436/05 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie nadania nowych nazw ulic i rond w Pile

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2990

nr XXXIV/171/2005 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 maja 2005r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 


POROZUMIENIA

 
2991

porozumienie zawarte w dniu 7 czerwca 2005r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Burmistrzem Miasta i Gminy Krotoszyn dotyczące powierzenia zadania renowacji krzyży nagrobnych

 
2992

aneks z dnia 7 czerwca 2005r. do porozumienia zawartego w dniu 30 sierpnia 1999r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem i Gminą Krotoszyn w sprawie powierzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 15.07.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 09:39