Dziennik nr 107 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 3 lipca 2008 r.

Nr 107

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1986

nr XIII/62/07 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 października w sprawie zmiany do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 582, 583, 584, 585, 586 w Starej Łubiance gmina Szydłowo

 
1987

nr XXVIII/231/2008 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w obrębie ul . Rynkowej w Przeźmierowie

 
1988

nr XIV/122/08 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów

 
1989

nr XXX/254/2008 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej sektor Sady Gmina Tarnowo Podgórne

 
1990

nr XVIII/122/2008 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu infrastruktury technicznej . oczyszczalnia cieków i składowisko odpadów komunalnych

 
1991

nr XVII/136/08 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie herbu, flagi i pieczęci Gminy Wilczyn

 
1992

nr XXI/123/08 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w mieście Trzcianka

 
1993

nr XXIV/157/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Gołuski

 
1994

nr XXIV/158/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Skórzewo

 
1995

nr 103/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie

 
1996

nr XXIII/260/08 Rady Miasta Piły z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic

 
1997

nr XXII/154/08 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych, w których znajduje się tylko jeden lokal na rzecz osób, którym przysługuje ustawowe pierwszeństwo w ich nabyciu

 
1998

nr XX/144/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy

 


OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE

 
1999

z dnia 2 czerwca 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Miłosławiu przeprowadzonych w dniu 1 czerwca 2008 r.

 
2000

z dnia 2 czerwca 2008 r. o wynikach przedterminowych wyborów Wójta Gminy w Ostrowitem przeprowadzonych w dniu 1 czerwca 2008 r.

 


SPRAWOZDANIA

 
2001

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kępno za 2007 rok

 
2002

realizacja Budżetu Gminy Krzemieniowo za 2007 r.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 03.07.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 23.07.2012 - 22:13