Dziennik nr 109 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 8 lipca 2008 r.

Nr 109

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2012

nr XIV/109/08 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
2013

nr XIII/119/08 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/219/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Wiel. Nr 192, poz. 5293)

 
2014

nr XI/95/2008 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/62/2007 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 
2015

nr XXII/149/08 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie określenia inkasenta opłaty skarbowej oraz wynagrodzenia za inkaso

 


UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
2016

nr XXIV/305/08 z dnia 26 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/768/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród pieniężnych oraz ich wysokości, dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe

 
2017

nr XXIV/306/08 z dnia 26 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/769/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród pieniężnych oraz ich wysokości, dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w Igrzyskach Paraolimpijskich

 
2018

nr XXIV/319/08 z dnia 26 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/240/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie : budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2008

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU

 
2019

z dnia 2 czerwca 2008 r. o wynikach wyborów do Rady Gminy Kwilcz przeprowadzonych w dniu 1 czerwca 2008 r.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 08.07.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 23.07.2012 - 22:02