Dziennik nr 110 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 21 lipca 2005 r.

Nr 110

 

TREŚĆ
Poz.:

 


SPRAWOZDANIA

 
3023

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dopiewo za 2004 rok

 
3024

zarządzenie nr 4/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 marca 2005r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za 2004 rok

 
3025

sprawozdanie roczne z realizacji budżetu gminy Kostrzyn w roku 2004

 
3026

zarządzenie nr 3/05 Wójta Gminy Lipka z dnia 29 marca 2005r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004

 
3027

sprawozdanie opisowe Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu za rok 2004

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 21.07.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 09:31