Dziennik nr 110 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 11 lipca 2008 r.

Nr 110

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2020

nr XVI/125/08 Rady Gminy Złotów z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr VI/55/07 Rady Gminy Złotów z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia

 
2021

nr XV/118/2008 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
2022

nr XIII/84/2008 Rady Miejskiej Grabowa nad Wartą z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości na terenie Miasta i gminy grabów nad Prosną

 
2023

nr XVIII/161/08 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

 
2024

nr XIII/89/08 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz zasad jej poboru

 


SPRAWOZDANIA

 
2025

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nekla za rok 2007

 
2026

zarządzenie nr 31/2008 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rogoźno oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2007

 


POROZUMIENIA

 
2027

zawarte w dniu 5 maja 2008 r. pomiędzy Powiatem Kościańskim, a Gminą Krzywiń w sprawie założenia i prowadzenia Technikum dla młodzieży oraz Szkoły Policealnej dla dorosłych, które będą wchodzić w skład zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu, ul. Gen. Chłapowskiego 34

 
2028

zawarte w dniu 21 maja 2008 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Rychwał w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 
2029

zawarte w dniu 26 maja 2008 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Miłosław w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 
2030

zawarte w dniu 27 maja 2008 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Dąbie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 
2031

zawarte w dniu 28 maja 2008 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Blizanów w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 
2032

zawarte w dniu 27 maja 2008 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Nowy Tomyśl w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 
2033

zawarte w dniu 27 maja 2008 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Tuliszków w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 
2034

zawarte w dniu 28 maja 2008 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Środa Wielkopolska w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 
2035

zawarte w dniu 29 maja 2008 r. pomiędzy Powiatem Kaliskim a Miastem Kalisz w sprawie powierzenia zadań publicznych z zakresu oświaty

 
2036

zawarte w dniu 29 maja 2008 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Krobia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 
2037

zawarte w dniu 27 maja 2008 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Kościan w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 11.07.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 23.07.2012 - 21:58