Dziennik nr 113 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 26 lipca 2005 r.

Nr 113

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3053

nr XXXVI/232/05 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/03 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Czempiń

 
3054

nr XXXVI/234/05 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Piotrkowicach dla działek nr ewid. 74/73 i 74/74

 
3055

nr XXXVIII/479/05 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Strefa gospodarcza Czachorowo

 
3056

nr XXVI/263/2005 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Topolowej

 
3057

nr XXXIX/339/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Golęczewie dla działki o nr ewid. 281

 
3058

nr XXXIX/340/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chludowo na terenie działek o nr ewid.: 521/1, 521/2, 522, 523, 524/1, 524/2

 
3059

nr XXXIX/341/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las dla działki o nr ewid. 312/14

 
3060

nr XXXIX/344/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Suchy Las

 
3061

nr XXV/144/2005 Rady Gminy Kaczory z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia stawki oprocentowania rozłożonej na raty niespłaconej ceny nieruchomości nabywanej na własność przez użytkownika wieczystego

 
3062

nr XXII/136/2005 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
3063

nr XL/240/2005 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic w Turku

 
3064

nr XL/242/2005 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego

 


POROZUMIENIA

 
3065

zawarte w dniu 5 maja 2005 r. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy Zarządem Powiatu Ostrowskiego a Wójtem Gminy Ostrów Wielkopolski w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie "Budowa chodnika z odwodnieniem droga nr 13335 w m. Wysocko Wielkie oraz przebudowa chodnika droga nr 13367 w m. Gorzyce Wielkie"

 
3066

zawarte w dniu 5 maja 2005 r. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy Zarządem Powiatu Ostrowskiego a Wójtem Gminy Przygodzice w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie "Budowa chodnika z odwodnieniem droga nr 13415 w m. Topola Osiedle"

 
3067

zawarte w dniu 5 maja 2005 r. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy Zarządem Powiatu Ostrowskiego a Wójtem Gminy Sośnie w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie: "Projekt budowy chodnika z odwodnieniem droga nr 13422 Bogdaj - Sośnie"

 


SPRAWOZDANIA

 
3068

zarządzenie Nr 54/05 Wójta Gminy Chodów z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za 2005 rok

 
3069

sprawozdanie Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy na rok 2004

 
3070

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupca za 2004 rok

 
3071

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za 2004 rok

 


OBIWESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE

 
3072

z dnia 4 lipca 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kramsk przeprowadzonych w dniu 3 lipca 2005 r.

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 26.07.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 09:23