Dziennik nr 117 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 21 lipca 2008 r.

Nr 117

 

TREŚĆ
Poz.:


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2154

nr 164/08 z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łobżenicy

 


UCHWAŁA RADY GMINY

 
2155

nr XXIII/232/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej "Osiedle Północne" Kamionki, gm. Kórnik

 


SPRAWOZDANIA

 
2156

zarządzenie nr Or.0152/08/2008 r. Wójta Gminy Damasławek z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok

 
2157

nr XVI/76/2008 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mikstat za 2007 r. oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Mikstat

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2158

nr OPO-4210-24(8)/2008/322/VII/MJ z dnia 30 czerwca 2008 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Kole

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 21.07.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 14:54