Dziennik nr 118 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 24 lipca 2008 r.

Nr 118

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2159

nr XXIII/252/08 Rady Miasta Piły z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulicy Lutyckiej (Podlasie-Lisikierz)

 
2160

nr XXIII/253/08 Rady Miasta Piły z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie al. Wojska Polskiego

 
2161

nr XXIII/254/08 Rady Miasta Piły z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Wawelskiej

 
2162

nr XXIII/255/08 Rady Miasta Piły z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Matwiejewa i al. Wojska Polskiego

 
2163

nr XXIII/256/08 Rady Miasta Piły z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Kościuszki i M. Skłodowskiej-Curie

 


SPRAWOZDANIA

 
2164

zarządzenie nr FN 0151-76/2008 Wójta Gminy Grodziec z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2007 rok

 
2165

zarządzenie nr 79/08 Wójta Gminy w Osieku Małym z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2007

 
2166

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Słupca za 2007 rok

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 24.07.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 14:51