Dziennik nr 123 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 31 lipca 2008 r.

Nr 123

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2233

nr XIX/155/2008 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Wronki

 
2234

nr XIX/156/2008 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Wronki

 
2235

nr XIX/157/2008 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Nowa Wieś, Gm. Wronki

 
2236

nr XVIII/135/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Raszków

 
2237

nr XVIII/136/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bieganin

 
2238

nr XVIII/137/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bugaj

 
2239

nr XVIII/138/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Drogosław

 
2240

nr XVIII/139/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogowa

 
2241

nr XVIII/140/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grudzielec

 
2242

nr XVIII/141/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Janków Zaleśny

 
2243

nr XVIII/142/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jaskółki

 
2244

nr XVIII/143/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jelitów

 
2245

nr XVIII/144/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Józefów

 
2246

nr XVIII/145/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Koryta

 
2247

nr XVIII/146/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korytnica

 
2248

nr XVIII/147/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ligota

 
2249

nr XVIII/148/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moszczanka

 
2250

nr XVIII/149/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niemojewiec

 
2251

nr XVIII/150/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudzielec Nowy

 
2252

nr XVIII/151/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pogrzebów

 
2253

nr XVIII/152/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przybysławice

 
2254

nr XVIII/153/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radłów

 
2255

nr XVIII/154/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rąbczyn

 
2256

nr XVIII/155/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skrzebowa

 
2257

nr XVIII/156/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sulisław

 
2258

nr XVIII/157/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szczurawice

 
2259

nr XVIII/158/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Walentynów

 
2260

nr XVIII/159/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Raszków

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 31.07.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 14:30