Dziennik nr 124 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 31 lipca 2008 r.

Nr 124

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2261

nr XIX/82/08 Rady Gminy Białośliwie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, sposobu poboru i terminów płatności

 
2262

nr XXIV/239/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Kórnik lub jej jednostkom organizacyjnym

 
2263

nr XXII/114/08 Rady Miasta Słupcy z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy - część "D"

 
2264

nr XXII/115/08 Rady Miasta Słupcy z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy - część "A", w części tekstowej

 
2265

nr XXII/117/08 Rady Miasta Słupcy z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom

 
2266

nr XVI/176/08 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn. "Elektrownia"

 
2267

nr XVI/177/08 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Łąkowej w miejscowości Turek

 
2268

nr XVI/178/08 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy rondu ulicznemu w m. Turku

 
2269

nr XVI/179/08 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy rondu ulicznemu w m. Turku

 
2270

nr XVI/180/08 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy parkowi w m. Turek

 
2271

nr XVII/178/08 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały wydzielającej w zasobie mieszkaniowym lokal do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy

 
2272

nr XVII/179/08 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym lokali do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy

 
2273

nr XVII/110/08 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/216/05 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru

 
2274

nr XVI/107/2008 Rady Gminy Skulsk z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/77/2003 Rady Gminy w Skulsku z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Skulsk liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zwierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
2275

nr XXIII/194/2008 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Złotkowie

 
2276

nr XXIII/203/2008 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości Krągola

 
2277

nr XXIII/204/2008 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości Krągola, Janowice i Żdżary

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2278

nr XVII/180/08 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/339/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18 października 2005 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Kościańskiego zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym"

 


ANEKS DO POROZUMIENIA

 
2279

aneks nr 1 z dnia 28 grudnia 2007 r. do porozumienia z dnia 16 lipca 2007 r. zawartego pomiędzy Ministrem Środowiska a Województwem Wielkopolskim w sprawie przekazania Ministrowi Środowiska prowadzenia Zespołu Szkół Leśnych w Goraju

 


SPRAWOZDANIE

 
2280

z wykonania budżetu gminy Krzymów za 2007 r.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 31.07.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 14:26