Dziennik nr 132 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 4 sierpnia 2003 r.

Nr 132

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2477

nr VII/61/2003 Rady Gminy Siedlec z dnia 3 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw

 
2478

nr IX/84/2003 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Śmigiel oraz ustalenia granic ich obwodów

 
2479

nr IX/85/2003 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Śmigiel oraz ustalenia granic ich obwodów

 
2480

nr XI/63/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicy Wrzosowa w Trzemesznie

 
2481

nr XI/64/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicy Kalinowa w Trzemesznie

 
2482

nr XI/65/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicy Kasztanowa w Trzemesznie

 
2483

nr XI/66/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicy Jesionowa w Trzemesznie

 
2484

nr XI/67/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicy Jaśminowa w Trzemesznie

 
2485

nr XI/68/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicy Zielona w Trzemesznie

 
2486

nr XI/69/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicy Wiśniowa w Trzemesznie

 
2487

nr VII/57/03 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie nadania nazw ulicom w Witkowie

 
2488

nr VII/58/03 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zakazu biwakowania

 
2489

nr VII/59/03 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 04.08.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 12:31