Dziennik nr 133 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 6 sierpnia 2003r.

Nr 133

 

TREŚĆ 
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2490

nr 33/03 w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2491

nr 29/03 Rady Gminy Opatówek z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie utworzenia Sołectwa Wsi Trojanów

 
2492

nr 30/03 Rady Gminy Opatówek z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie utworzenia Sołectwa Wsi Zawady

 
2493

nr VII/39/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 21 maja 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Stawiszyn

 
2494

nr IX/67/2003 rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia "Statutu Miasta i Gminy Krotoszyn"

 
2495

nr VII/77/2003 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Szklarka Przygodzicka gm. Ostrzeszów

 
2496

nr VII/78/2003 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Potaśnia

 
2497

nr IX/128/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego obszaru w rejonie ul. Brzozowej

 
2498

nr IX/129/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego obszaru w rejonie ul. Wiśniowej - część A

 
2499

nr VII/59/03 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Raszków

 
2500

nr VIII/44/2003 Rady Miejskiej Stawiszyna z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiszyn, w części wsi : Długa Wieś Druga, Wyrów, Zbiersk"

 
2501

nr X/36/2003 Rady Gminy Doruchów z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Doruchów

 
2502

nr VII/65/2003 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do składania : informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny; informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny

 
2503

nr VII/63/2003 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski

 
2504

nr VII/42/2003 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalania statutów dla Sołectw Gminy Mikstat oraz Samorządu mieszkańców Miasta Mikstat

 
2505

nr X/49/2003 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew dla terenu Osiedla "Pod Lasem", we wsi Zielona Łąka gm. Pleszew

 
2506

nr XI/44/2003 Rady Gminy Żelazkow z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie stawek odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU

 
2507

z dnia 23 lipca 2003 r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kwilcz

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2508

z dnia 25 lipca 2003 r. o sprostowaniu błędu

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 06.08.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 12:29