Dziennik nr 133 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 18 sierpnia 2008 r.

Nr 133

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2434

nr 195/XXIV/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Śremskiego Parku Inwestycyjnego - Obszar Zachodni

 
2435

nr XXII/132/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Radoszkowo Drugie i miasta Książ Wlkp.

 
2436

nr XXIV/270/2008 Rady Miasta Gniezna z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Wierzbiczany w Gnieźnie

 
2437

nr XXIV/275/2008 Rady Miasta Gniezna z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/394/2005 Rady Miasta z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia opłat za publiczny przewóz osób, zwierząt i rzeczy lokalnym transportem zbiorowym, wykonywanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Gnieźnie, określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przewozów oraz zasad świadczenia usług przewozowych

 
2438

nr XXIV/276/2008 Rady Miasta Gniezna z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie podwyższenia wskaźników procentowych potrzebnych do ustalania wysokości dodatków mieszkaniowych

 
2439

nr XVIII/100/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia-Środowiskowym Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim

 
2440

nr XVIII/101/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki do pobierania opłaty miejscowej

 
2441

nr XVIII/102/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej oraz zasad i sposobu jej poboru

 
2442

nr XIX/89/2008 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/76/2008 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie utworzenia Zespoły Szkół w Miasteczku Krajeńskim i określenia obwodu

 
2443

nr XVII/129/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Budzyń na lata 2008-2011

 
2444

nr XVII/131/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłaty targowej oraz sposobu jej pobierania

 
2445

nr XVII/134/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z hali sportowej przy Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu oraz ustalenia cennika za korzystanie z hali

 
2446

nr XVII/139/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/164/2001 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 września 2001 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny

 
2447

nr XVIII/136/08 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
2448

nr 155/XVIII/08 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wieleniu

 
2449

nr 156/XVIII/08 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków odpłatności za usługi opiekuńcze

 
2450

nr XXX/282/2008 rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego wykonywane przez Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. oraz wysokości opłat dodatkowych związanych z tym przewozem

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2451

nr XIX/167/08 rady Powiatu Rawickiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych znajdujących się na terenie Powiatu Rawickiego

 


ANEKS DO POROZUMIENIA

 
2452

aneks nr 1/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 stycznia 2008 r. pomiędzy Starostą Tureckim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Turek w sprawie powierzenia niektórych spraw

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 18.08.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 14:00