Dziennik nr 135 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 8 sierpnia 2003r.

Nr 135

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2535

nr 38/2003 z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2536

nr 73/IX/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr 12/III/02 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie Gminy Wieleń

 
2537

nr 74/IX/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr 15/III/02 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie opłaty miejscowej pobieranej na terenie Gminy Wieleń

 
2538

nr 75/IX/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr 16/III/02 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie podatku od posiadania psów pobieranego na terenie Gminy Wieleń

 
2539

nr VI/44/2003 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Mieścisko

 
2540

nr VI/48/2003 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Gminy Mieścisko, do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa

 
2541

nr VI/50/2003 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

 
2542

nr X/73/03 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Czempiń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
2543

nr IX/77/2003 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

 
2544

nr IX/79/2003 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

 
2545

nr IX/84/2003 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w mieszkaniowym zasobie gminy

 
2546

nr VI/51/2003 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Wronki

 
2547

nr VII/54/03 Rady Gminy Kościan z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kościan nr XXVII/276/97 z dnia 30 czerwca 1997 roku w sprawie utworzenia zespołu szkół pod nazwą "Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Turwi"

 
2548

nr VII/55/03 Rady Gminy Kościan z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kościan nr XXVII/275/97 z dnia 30 czerwca 1997 roku w sprawie utworzenia zespołu szkół pod nazwą "Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Racocie"

 
2549

nr VII/56/03 Rady Gminy Kościan z dnia 30 czerwca 2003 roku zmieniająca uchwałę nr V/39/99 Rady Gminy Kościan z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie utworzenia Gimnazjum w Racocie

 
2550

nr VII/57/03 Rady Gminy Kościan z dnia 30 czerwca 2003 roku zmieniająca uchwałę nr V/34/99 Rady Gminy Kościan z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie utworzenia Gimnazjum w Starych Oborzyskach

 
2551

nr VII/58/03 Rady Gminy Kościan z dnia 30 czerwca 2003 roku zmieniająca uchwałę nr V/34/99 Rady Gminy Kościan z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kiełczewie

 
2552

nr VII/60/03 Rady Gminy Kościan z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zaliczenia drogi Ignacewo - Granecznik - Kopaszewo o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych

 
2553

nr VII/63/2003 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wągrowiec

 
2554

nr VII/67/2003 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wągrowiec

 
2555

nr VII/62/2003 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
2556

nr X-55/03 Rady Gminy Duszniki z dnia 2 lipca 2003 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

 
2557

nr IX/75/2003 Rady Gminy Rokietnica z dnia 14 lipca 2003 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Bytkowo gmina Rokietnica

 
2558

nr IX/76/2003 Rady Gminy Rokietnica z dnia 14 lipca 2003 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Mrowino gmina Rokietnica

 
2559

nr IX/83/2003 Rady Gminy Rokietnica z dnia 14 lipca 2003 roku w sprawie zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
2560

nr XI/73/03 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Pilskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz ustalenia organów do tego uprawnionych

 
2561

nr IX/55/03 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Obornickiego

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LESZNIE

 
2562

z dnia 28 lipca 2003 roku o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kuślinie

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY

 
2563

sprawozdanie Starosty Obornickiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2002 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 08.08.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 12:23