Dziennik nr 136 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 11 sierpnia 2003r.

Nr 136

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2564

nr IX/59/03 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie określenia statutów sołectw na terenie gminy Chrzypsko Wielkie

 
2565

nr IX/30/2003 Rady Miasta Obrzycko z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

 
2566

nr IX/32/2003 Rady Miasta Obrzycko z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie Statutu Miasta Obrzycko

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2567

nr VI/43/03 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Leszczyńskiego

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 11.08.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 12:21