Dziennik nr 137 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 12 sierpnia 2003r.

Nr 137

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2568

nr VIII/59/2003 Rady Gminy w Komornikach z dnia 22 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Komorniki w zakresie wprowadzenia linii wielotorowej po trasie istniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV etapami - ETAP III we wsi Łęczyca

 
2569

nr IX/60/2003 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czempiń w miejscowości Piechanin

 
2570

nr IX/61/2003 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czempiń w miejscowości Piechanin

 
2571

nr IX/62/2003 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czempiń w miejscowości Piechanin

 
2572

nr 93/XI/03 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Śrem

 
2573

nr VIII/49/03 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 3 czerwca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich w Szamotułach ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szamotuły

 
2574

nr VIII/50/03 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 3 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany w miejscowych planach ogólnych zagospodarowania przestrzennego miasta Szamotuły i gminy Szamotuły na gruntach wsi Mutowo

 
2575

nr VIII/51/03 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 3 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły w miejscowości Jastrowo - Ostrolesie

 
2576

nr 78/XI/2003 Rady Gminy Czerwonak z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 196/24 w Koziegłowach

 
2577

nr XIII/102/2003 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki o numerze ewidencyjnym 140 w miejscowości Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki

 
2578

nr VI/55/2003 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Opalenica

 
2579

nr VIII/74/03 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej przy ulicy Poznańskiej w Pniewach

 
2580

nr VIII/75/03 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy zagrodowej, położonego w Nojewie, działki numer 328, gmina Pniewy

 
2581

nr IX/55/03 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Jastrowie wraz ze zmianą w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły

 
2582

nr IX/67/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża gazu ziemnego - "Paproć W" - ośrodek KGZ "Paproć W"; - odwierty: P-17, P-18, P-19, P-21, P-24, P-26, P-27, P-29; - obiekty liniowe

 
2583

nr X-53/2003 Rady Gminy Duszniki z dnia 2 lipca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej na obszarze części działki o numerze ewidencyjnym 126 we wsi Mieściska

 
2584

nr IX/73/2003 Rady Gminy Rokietnica z dnia 14 lipca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz, rejon ulicy Ptasiej

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY

 
2585

sprawozdanie Starosty Kępińskiego z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kępińskiego

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 12.08.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 12:19