Dziennik nr 138 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 13 sierpnia 2003r.

Nr 138

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2586

nr VII/59/03 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Zduny

 
2587

nr IX/126/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy - miasto Ostrów Wielkopolski

 
2588

nr VII/71/03 Rady Gminy Przygodzice z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia sieci oraz granice obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Przygodzice

 
2589

nr VI/45/2003 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Mieścisko

 
2590

nr VI/55/2003 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny terenu o powierzchni 0,28 ha stanowiącego własność Skarbu Państwa będącego w zarządzie Lasów Państwowych

 
2591

nr VI/39/2003 Rady Gminy Niechanowo z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zasad korzystania z sali gimnastycznej znajdującej się przy Szkole Podstawowej w Niechanowie

 
2592

nr VII/61/2003 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną

 
2593

nr X/68/03 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Kiączyn gmina Kaźmierz

 
2594

nr X/69/03 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Bytyń gmina Kaźmierz

 
2595

nr VII/37/03 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2002 w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

 
2596

nr 56/03 Rady Gminy Opatówek z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Opatówek

 
2597

nr XIII/104/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krosno

 


POROZUMIENIA

 
2598

zawarte w dniu 5 maja 2003 r. między Miastem Lesznem a Powiatem Leszczyńskim w sprawie powierzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

 
2599

zawarte w dniu 5 maja 2003 r. między Miastem Lesznem a Powiatem Kościańskim w sprawie powierzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

 
2600

zawarte w dniu 1 lipca 2003 r. między samorządem Gminy Środa Wlkp., samorządem Gminy Dominowo, samorządem Gminy Krzykosy, samorządem Gminy Nowe Miasto, samorządem Gminy Zaniemyśl a samorządem Powiatu Średzkiego przy współudziale Samorządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie akceptacji funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp

 
2601

zawarte w dniu 2 lipca 2003 r. między Gminą Środa Wlkp. a Zarządem Powiatu Średzkiego w sprawie współfinansowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp

 
2602

zawarte w dniu 2 lipca 2003 r. między Gminą Dominowo a Zarządem Powiatu Średzkiego w sprawie współfinansowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp

 
2603

zawarte w dniu 2 lipca 2003 r. między Gminą Krzykosy a Zarządem Powiatu Średzkiego w sprawie współfinansowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp

 
2604

zawarte w dniu 2 lipca 2003 r. między Gminą Nowe Miasto a Zarządem Powiatu Średzkiego w sprawie współfinansowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp

 
2605

zawarte w dniu 2 lipca 2003 r. między Gminą Zaniemyśl a Zarządem Powiatu Średzkiego w sprawie współfinansowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU

 
2606

z dnia 28 lipca 2003 r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

 


UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w POZNANIU

 
2607

nr SO 6/5-D/Ka/03 z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2003 Kalisza - Miasta na prawach powiatu

 


OGŁOSZENIE STAROSTY SZAMOTULSKIEGO

 
2608

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członka powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY CZARNKOWSKO - TRZCIANECKIEGO

 
2609

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2002 roku

 


SPRAWOZDANIE

 
2610

z wykonania budżetu Gminy Gołuchów za rok 2002

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 13.08.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 12:16