Dziennik nr 140 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 18 sierpnia 2003r.

Nr 140

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2635

nr 41/2003 z dnia 7 sierpnia 2003 roku w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2636

nr VI/44/03 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 marca 2003 roku o wprowadzeniu zmian do uchwały nr XXI/42/2000 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 września 2000 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wyrzysk

 
2637

nr IX/41/03 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka - dla terenu zabudowy produkcyjno-usługowo-mieszkalnej

 
2638

nr IX/42/03 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka - dla terenu zabudowy jednorodzinnej i komunikacji

 
2639

nr VIII/59/03 Rady Gminy Złotów z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Złotów obręb wsi Dzierzążenko

 
2640

nr 92/IX/03 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych przy ulicach Nadbrzeżnej i Strusia w Śremie

 
2641

nr VII/87/2003 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Grójec, obręb geodezyjny Czarne Piątkowo, gmina Środa Wielkopolska - teren eksploatacji złóż kruszywa naturalnego (część działki o numerze ewidencyjnym 95/3 o powierzchni ca 4 ha)

 
2642

nr VI/57/2003 Rady Gminy Tarnówka z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnówka na obszarze wsi Ptusza - dla terenu zabudowy jednorodzinnej

 
2643

nr X/114/03 Rady Miejskiej w Pile z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Piły - osiedle Staszyce III (rejon ulic Zamenhoffa, Al. Poznańskiej, Miedzianej)

 
2644

nr XI/155/2003 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Kórniku, działki nr 458/1 oraz 458/2, obręb Bnin

 
2645

nr XI/157/2003 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej położonego przy ul. Poznańskiej w Kamionkach, gmina Kórnik

 
2646

nr XI/158/2003 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej w Czołowie, gmina Kórnik

 
2647

nr VI/70/03 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lubasz, w obrębie wsi Lubasz

 
2648

nr VI/71/03 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubasz, w obrębie wsi Krucz, na obszarze działek 295/2 i 295/3

 
2649

nr IX/80/2003 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźno w rejonie ulicy Magazynowej - dla terenu zabudowy produkcyjnej

 
2650

nr IX/81/2003 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 211/30 na obszarze wsi Owczegłowy w gminie Rogoźno - dla terenu zabudowy rekreacyjnej

 
2651

nr IX/82/2003 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno na obszarze wsi Dziewicza Struga

 
2652

nr X/83/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulic: Staszica i Wieleńskiej

 
2653

nr X/75/2003 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Koła

 
2654

nr IX/95/2003 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o numerach ewidencyjnych: 351/1, 357/1, 350/1 w miejscowości Rostarzewo z przeznaczeniem na cele aktywizacji gospodarczej

 
2655

nr VII/76/2003 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszew, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIII/152/93 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 1993 roku (Dz. Urz. Woj. Poznańskiego z 1993 roku, nr 16, poz. 191)

 
2656

nr VII/77/2003 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszew, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIII/153/93 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 1993 roku (Dz. Urz. Woj. Poznańskiego z 1993 roku, nr 16, poz. 192)

 
2657

nr VII/78/2003 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew, we wsi Kraplewo dla działki 238/1

 
2658

nr VI/57/2003 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Nowa Wieś, Obelżanki, Popowo, Stare Miasto, Chojno, Wartosław, Marianowo i Lubowo

 
2659

nr VI/58/2003 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Wronki

 
2660

nr VI/59/2003 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Popowo w gminie Wronki

 
2661

nr VI/60/2003 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wronki w rejonie ulicy Działkowej

 
2662

nr VI/61/2003 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 27 czerwca 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy na obszarze wsi Chojno - Letnisko

 
2663

nr VI/41/2003 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń

 
2664

nr IX/56/2003 Rady Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie Statutu Miasta i Gminy Ostroróg

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 18.08.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 12:11