Dziennik nr 141 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 19 sierpnia 2003r.

Nr 141

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2665

nr VI/78/2003 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/54/99 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 15.03.1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w gminie Krzywiń oraz granic ich obwodów

 
2666

nr VI/79/2003 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/59/99 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 15.03.1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w gminie Krzywiń oraz granic ich obwodów

 
2667

nr VI/65/2003 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem zabudowy letniskowej dla obszaru położonego we wsi Cichowo

 
2668

nr VI/66/2003 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej rezydencjalnej dla obszaru położonego w obrębie wsi Żelazno

 
2669

nr VI/72/2003 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie nadania Statutu Komitetu Osiedlowego w Krzywiniu

 
2670

nr VI/73/2003 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Krzywiń

 
2671

nr 101/XIII/03 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych dla przedsiębiorców na terenie gminy Śrem z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy

 
2672

nr 102/XIII/03 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie gminy Śrem z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w "Śremskim Parku Inwestycyjnym"

 
2673

nr 87/XII/2003 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Czerwonak

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 19.08.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 12:08