Dziennik nr 142 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 4 października 2005 r.

Nr 142

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3918

nr 9/05 z dnia 19 września 2005r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Mszar Bogdaniec"

 
3919

nr 10/05 z dnia 19 września 2005r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Buczyna Helenopol"

 
3920

nr 11/05 z dnia 19 września 2005r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Uroczysko Jary"

 
3921

nr 12/05 z dnia 19 września 2005r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Zielona Góra"

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3922

nr 174/05 z dnia 20 września 2005r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dąbiu

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3923

nr XXXIII/223/2005 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Borek Wlkp

 
3924

nr XXXIII/226/2005 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp.

 
3925

nr XXXIII/227/2005 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/137/2004 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 czerwca 2004r.

 
3926

nr XLVI/340/2005 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie określenia warunków korzystania z nieruchomości oddanych przez gminę Oborniki w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym

 
3927

nr XLVI/346/2005 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rożnowo

 
3928

nr XL/404/2005 Rady Miasta Gniezna z dnia 2 września 2005r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy przez przedsiębiorców zatrudniających powyżej 10 pracowników

 
3929

nr XL/405/2005 Rady Miasta Gniezna z dnia 2 września 2005r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy w ramach pomocy de minimis

 
3930

nr XL/416/2005 Rady Miasta Gniezna z dnia 2 września 2005r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Gnieźnie

 
3931

nr XL/417/2005 Rady Miasta Gniezna z dnia 2 września 2005r. w sprawie zmiany nazwy fragmentu ulicy Orcholskiej w Gnieźnie

 
3932

nr 172/05/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 6 września 2005r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Puszczykowa

 
3933

nr 167/05/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 6 września 2005r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie

 
3934

nr XXIII/162/2005 Rady Gminy Święciechowa z dnia 9 września 2005r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie

 
3935

nr XXVIII/212/2005 Rady Gminy Siedlec z dnia 13 września 2005r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Siedlec

 
3936

nr LIX/384/2005 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 września 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/221/2004 z dnia 29 czerwca 2004r. dotyczącej nazewnictwa ulic

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
3937

nr XXXIV/179/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 13 września 2005r. w sprawie pozbawienia niektórych dróg na terenie Powiatu Wągrowieckiego kategorii dróg powiatowych

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
3938

nr SO.-0951/180/18/2005 z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Kaźmierz

 
3939

nr 65/SO-7/D/2005/Ko z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Przykona

 
3940

81/SO-6/P/2005/Ko z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Zagórów

 
3941

nr SO-11/6-B/D/Ln/2005 z dnia 23 sierpnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Śmigiel

 
3942

nr SO-9/9-B/P/2005/Ln z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Gostyń

 
3943

nr SO.-0951/176/15/2005 z dnia 29 sierpnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Kleszczewo

 
3944

nr SO.-0951/18/2005 z dnia 5 września 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Dopiewo

 
3945

nr SO.-0951/181/16/2005 z dnia 5 września 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Suchy Las

 
3946

nr SO.-0951/182/16/2005 z dnia 6 września 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Czerwonak

 
3947

nr SO-10/8-D/P/2005/Ln z dnia 6 września 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Zbąszyń

 
3948

nr SO-20/6/P/Ln/2005 z dnia 9 września 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Borek Wlkp.

 
3949

nr SO-20/11/D/Ln/2005 z dnia 9 września 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Borek Wlkp.

 
3950

nr SO.-0951/184/17/2005 z dnia 13 września 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Oborniki

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 04.10.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 15:12