Dziennik nr 143 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 21 sierpnia 2003 r.

Nr 143

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2705

nr 42/2003 z dnia 14 sierpnia 2003 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody

 
2706

nr 43/2003 z dnia 14 sierpnia 2003 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2707

nr VI/27/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr L/550/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 czerwca 2002 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą pływalnia "Wodny Raj" w Swarzędzu

 
2708

nr VII/39/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu nr VII/44/99 z dnia 3 marca 1999 roku oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXXVII/439/2001 w celu zmniejszenia zasięgu obwodu Gimnazjum nr 1 w Swarzędzu

 
2709

nr VII/40/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu nr VII/44/99 z dnia 3 marca 1999 roku oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXXVII/439/2001 w celu zwiększenia zasięgu obwodu Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu

 
2710

nr IX/88/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr L/485/2001 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie opłat za przewozy środkami komunikacji publicznej gminy Suchy Las

 
2711

nr X/72/2003 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Krotoszyn

 
2712

nr IX/95/03 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/15/02 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych

 
2713

nr X/48/2003 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego świadczone go przez Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o.o. na liniach komunikacji miejskiej w Pleszewie, oraz stref ich obowiązywania

 
2714

nr 51/03/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Puszczykowa

 
2715

nr X/140/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 lipca 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy - Miasto Ostrów Wielkopolski

 
2716

nr X/141/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 lipca 2003 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych i byłych budynkach zakładowych

 
2717

nr X/145/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 lipca 2003 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najem na okres dłuższy niż 3 lata

 
2718

nr XII/166/2003 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych

 


UCHWAŁY SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
2719

nr 39/SO-10/D/03/Ko z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w uchwale budżetowej Powiatu Tureckiego na 2003 rok

 
2720

nr 61/SO-10/P/03/Ko z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie wydania opinii o prognozie kwoty długu publicznego zaplanowanego w uchwale budżetowej Powiatu Tureckiego na 2003 rok

 
2721

nr SO-6/4-D/Ka/03 z dnia 8 lipca 2003 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2003 Gminy Przygodzice

 
2722

nr SO-6/6-P/Ka/03 z dnia 8 lipca 2003 roku w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Przygodzice

 
2723

nr SO-9/19-D/Ka/03 z dnia 21 lipca 2003 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2003 Miasta i Gminy Mikstat

 
2724

nr SO-9/20-D/Ka/03 z dnia 24 lipca 2003 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2003 Gminy Brzeziny

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 21.08.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 12:03