Dziennik nr 144 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 12 października 2005 r.

Nr 144

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3966

nr XXX/481/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie Statutu Sołectwa Annapol Gminy Jarocin

 
3967

nr XXX/482/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie Statutu Sołectwa Bachorzew Gminy Jarocin

 
3968

nr XXX/483/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie Statutu Sołectwa Cielcza Gminy Jarocin

 
3969

nr XXX/484/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie Statutu Sołectwa Cząszczew Gminy Jarocin

 
3970

nr XXX/485/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie Statutu Sołectwa Dąbrowa Gminy Jarocin

 
3971

nr XXX/486/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie Statutu Sołectwa Golina i Stefanów Gminy Jarocin

 
3972

nr XXX/487/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie Statutu Sołectwa Hilarów Gminy Jarocin

 
3973

nr XXX/488/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kadziak Gminy Jarocin

 
3974

nr XXX/489/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kąty Gminy Jarocin

 
3975

nr XXX/490/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie Statutu Sołectwa Łuszczanów Gminy Jarocin

 
3976

nr XXX/491/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie Statutu Sołectwa Mieszków Gminy Jarocin

 
3977

nr XXX/492/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie Statutu Sołectwa Osiek Gminy Jarocin

 
3978

nr XXX/493/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie Statutu Sołectwa Potarzyca Gminy Jarocin

 
3979

nr XXX/494/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie Statutu Sołectwa Prusy i Roszkówko Gminy Jarocin

 
3980

nr XXX/495/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie Statutu Sołectwa Radlin Gminy Jarocin

 
3981

nr XXX/496/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie Statutu Sołectwa Roszków Gminy Jarocin

 
3982

nr XXX/497/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie Statutu Sołectwa Siedlemin i Ciświca Gminy Jarocin

 
3983

nr XXX/498/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie Statutu Sołectwa Tarce Gminy Jarocin

 
3984

nr XXX/499/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wilczyniec Gminy Jarocin

 
3985

nr XXX/500/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wilkowyja Gminy Jarocin

 
3986

nr XXX/501/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie Statutu Sołectwa Witaszyce Gminy Jarocin

 
3987

nr XXX/502/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie Statutu Sołectwa Witaszyczki Gminy Jarocin

 
3988

nr XXX/503/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie Statutu Sołectwa Zakrzew Gminy Jarocin

 
3989

nr XXX/504/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie Statutu Osiedla Nr 1 "Stare Miasto" Gminy Jarocin

 
3990

nr XXX/505/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie Statutu Osiedla Nr 2 "Tadeusza Kościuszki" Gminy Jarocin

 
3991

nr XXX/506/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie Statutu Osiedla Nr 3 "Mikołaja Kopernika" Gminy Jarocin

 
3992

nr XXX/507/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie Statutu Osiedla Nr 4 "Śródmieście" Gminy Jarocin

 
3993

nr XXX/508/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie Statutu Osiedla Nr 5 "Ciświca" Gminy Jarocin

 
3994

nr XXX/509/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie Statutu Osiedla Nr 6 "Tumidaj" Gminy Jarocin

 
3995

nr XXX/510/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie Statutu Osiedla Nr 7 "Bogusław" Gminy Jarocin

 
3996

nr XXX/511/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie Statutu Osiedla Nr 8 "1000-lecia" Gminy Jarocin

 
3997

nr XXX/512/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie Statutu Osiedla Nr 9 "700- lecia" Gminy Jarocin

 
3998

nr XXX/513/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie Statutu Osiedla Nr 10 "Glinki" Gminy Jarocin

 
3999

nr XXX/514/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie Statutu Osiedla Nr 11 "Ługi" Gminy Jarocin

 
4000

nr XXX/515/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie Statutu Osiedla Nr 12 "Wojska Polskiego" Gminy Jarocin

 
4001

nr XXX/516/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie Statutu Osiedla Nr 13 "Os. Konstytucji 3 Maja 1" Gminy Jarocin

 
4002

nr XXX/517/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie Statutu Osiedla Nr 14 "Os. Konstytucji 3 Maja II" Gminy Jarocin

 
4003

nr XXX/518/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jarocin

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 12.10.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 15:06