Dziennik nr 145 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 14 października 2005 r.

Nr 145

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4004

Nr XXVII/209/2005 Rady Gminy Siedlec z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr IX/79/2003 Rady Gminy Siedlec z dnia 26 sierpnia 2003 roku

 
4005

nr XXVII/222/05 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo - przemysłowej, obejmującego działki oznaczone numerami ewidencyjnymi : 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 13, 14, 15, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8 i 16/9 w Przyprostyni, gm. Zbąszyń

 
4006

nr XXVII/223/05 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu odkrywkowej kopalni kruszywa naturalnego, na działce oznaczonej ewidencyjnym numerem 231, w Nowej Wsi Zbąskiej, gm. Zbąszyń

 
4007

nr XXVII/224/05 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu odkrywkowej kopalni kruszywa naturalnego, na działkach oznaczonych numerami ewid. 24/1, 24/3, 24/4 oraz część 24/5 w Nowej Wsi , gm. Zbąszyń

 
4008

nr XXVII/225/05 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo - mieszkaniowej przy ul. Prandoty w Przyprostyni, na działkach oznaczonych nr ewid. 40/1 i 40/3, gm. Zbąszyń

 
4009

nr XXVII/226/05 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej, na działkach o nr ewid. 87/3 i 87/4 w Strzyżewie, gm. Zbąszyń

 
4010

nr XXVII/227/05 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej, na działkach o nr 933/1 i 1045 w Strzyżewie, gm. Zbąszyń

 
4011

nr XXVIII/196/05 Rady Gminy Kwilcz z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy zagrodowej w Kubowie (dz. nr 4)

 
4012

nr XXVIII/197/05 Rady Gminy Kwilcz z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług przy ul. Kalinowej w Kwilczu

 
4013

nr XXVIII/198/05 Rady Gminy Kwilcz z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Wojska Polskiego w Kwilczu

 
4014

nr XXVIII/199/05 Rady Gminy Kwilcz z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Lipowej w Kwilczu

 
4015

nr XXVIII/200/05 Rady Gminy Kwilcz z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza w Luboszu

 
4016

nr XXVIII/201/05 Rady Gminy Kwilcz z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Orzeszkowie

 
4017

nr XXVIII/202/05 Rady Gminy Kwilcz z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Upartowie (Dz. nr 86 i 89)

 
4018

nr XXVIII/203/05 Rady Gminy Kwilcz z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działek nr ewid. 225/3 i 225/4 w Kurnatowicach (dawniej działka nr ewid. 225/1)

 
4019

nr XXVIII/204/05 Rady Gminy Kwilcz z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 249/03 w Kurnatowicach

 
4020

nr XXVIII/205/05 Rady Gminy Kwilcz z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 35 w Kwilczu

 
4021

nr XXVIII/206/05 Rady Gminy Kwilcz z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Kwilczu przy ul. Miłostowskiej

 
4022

nr XXVIII/207/05 Rady Gminy Kwilcz z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej letniskowej w Miłostowie

 
4023

nr XXVIII/208/05 Rady Gminy Kwilcz z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej w Prusimiu

 
4024

nr XXVIII/209/05 Rady Gminy Kwilcz z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 88 w Prusimiu

 
4025

nr XXVIII/210/05 Rady Gminy Kwilcz z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z działalnością gospodarczą w Rozbitku

 
4026

nr XLII/221/05 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/128/96 Rady Miasta i Gminy w Buku z dnia 22 maja 1996 r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej w Niepruszewie"

 
4027

nr XLII/222/05 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/209/2000 Rady Miasta i Gminy w Buku z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej w Niepruszewie położonych pomiędzy drogą wojewódzką nr 307, a projektowaną droga komunikacji wewnętrznej

 
4028

nr XLII/223/05 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/242/2001 Rady Miasta i Gminy w Buku z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej w Niepruszewie - gmina Buk

 
4029

nr XXIV/130/05 Rady Gminy Sośnie z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/169/01 z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sośniach

 
4030

nr XXVIII/305/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 5 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/238/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych, oprocentowania rozłożonej na raty ceny nieruchomości i pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

 
4031

nr XXVIII/307/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 5 września 2005 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałym ulicom na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w miejscowości Mściszewo, Rakownia

 
4032

nr XXIX/176/05 Rady Gminy Lipno z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno w obrębie miejscowości Wilkowice, w rejonie ulicy Granicznej, Nowej i Lipowej

 
4033

nr XII/148/2005 Rady Gminy Dominowo z dnia 8 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dominowie

 
4034

nr 311/XLVI/2005 Rady Gminy Czerwonak z dnia 14 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 243/XXIV/2004 Rady Gminy Czerwonak z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gmin

 
4035

nr 312/XLVI/2005 Rady Gminy Czerwonak z dnia 14 września 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kicin

 


POROZUMIENIE

 
4036

zawarte w dniu 26 sierpnia 2005 r. pomiędzy Gminą Złotów a Gminą Miasto Złotów w sprawie realizacji zadania własnego polegającego na prowadzeniu publicznych przedszkoli

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
4037

Nr OPO-4210-48(6)/2005/4842/II/MJ z dnia 22 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Kościanie

 
4038

Nr OPO-4210-57(5)/2005/1574/V/ED z dnia 3 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez PRESSTERM sp. z o.o. z siedzibą w Bolechowie gm. Czerwonak

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 14.10.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 15:02