Dziennik nr 146 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 2 września 2003 r.

Nr 146

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2765

nr X/72/03 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czempiń

 
2766

nr IX/51/2003 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kuślin

 
2767

nr VIII/56/2003 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej, gospodarczej i usługowej w Rydzynie - "Młyńska Góra" ul. Łopuszańskiego

 
2768

nr VIII/58/2003 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Rydzyna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)

 
2769

nr VII/40/03 Rady Gminy Blizanów z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w Pawłówku gmina Blizanów

 
2770

nr X/132/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ulicy Raszkowskiej

 
2771

nr IX/66/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych

 


POROZUMIENIE

 
2772

zawarte w dniu 25 czerwca 2003 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Powiatem Obornickim w sprawie powierzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.

 


UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w POZNANIU

 
2773

nr SO-17/6-A/P/Ln/2003 z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Miasta i Gminy Ponieca

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w KONINIE

 
2774

z dnia 25 sierpnia 2003 r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Dąbiu przeprowadzonych w dniu 24 sierpnia 2003 r

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2775

z dnia 26 sierpnia 2003 r. o sprostowaniu błędów

 


INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2776

nr WCC/99C/61/W/OPO/2003/AJ z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności koncesjonariusza na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 02.09.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 11:55