Dziennik nr 146 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 października 2005 r.

Nr 146

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4039

nr LXXVII/841/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 13 września 2005 r. w sprawie nazewnictwa ulic Poznania

 
4040

nr LXXVII/842/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 13 września 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Fabianowo - Kotowo

 
4041

nr LXXVII/843/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 13 września 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Górczyn

 
4042

nr LXXVII/844/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 13 września 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla ks. Ignacego Skorupki

 
4043

nr LXXVII/845/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 13 września 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Targowego

 
4044

nr LXXVII/846/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 13 września 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Rybaki - Piaski

 
4045

nr LXXVII/847/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 13 września 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Starówka

 
4046

nr LXXVII/848/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 13 września 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Śródmieście

 
4047

nr LXXVII/849/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 13 września 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Św. Marcin

 
4048

nr LXXVII/850/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 13 września 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Zwycięstwa

 
4049

nr LXXVII/851/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 13 września 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Dębiec

 
4050

nr LXXVII/852/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 13 września 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Komandoria - Podwale

 
4051

nr LXXVII/853/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 13 września 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Krzesiny - Pokrzywno- Garaszewo

 
4052

nr LXXVII/854/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 13 września 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Zielone Rataje

 
4053

nr LXXVII/855/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 13 września 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Żegrze

 
4054

nr LXXVII/856/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 13 września 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Kosmonautów

 
4055

nr LXXVII/857/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 13 września 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Powstańców Warszawy

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
4056

Nr OPO-4210-56(7)/2005/422/VII/JP z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Wągrowcu sp. z o.o. z siedzibą w Wągrowcu

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 17.10.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 14:59