Dziennik nr 147 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 9 września 2003 r.

Nr 147

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2777

nr III/23/02 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży

 
2778

nr VI/41/2003 Rady Gminy Czermin z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu w (wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Czermin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
2779

nr IX/47/03 Rady Gminy Turek z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Obrzębin

 
2780

nr X/61/2003 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i gminy Kępno uprawnień do ustalania wysokości opłat, sposobu ustalania opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

 
2781

nr IX/55/2003 Rady Gminy w Baranowie z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie uznania obiektów przyrodniczych za użytki ekologiczne

 
2782

nr IX/56/2003 Rady Gminy w Baranowie z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Baranów

 
2783

nr X/137/2003 Rady Miejskiej Ostrowa wielkopolskiego z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego

 
2784

nr IX/68/2003 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
2785

nr XVII/108/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr LX/505/2001 z dnia 23 października 2001 r. dotyczącej zmiany nazwy ulicy

 
2786

nr XVII/109/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/78/99 z dnia 11 maja 1999 r. dotyczącej nazewnictwa ulic

 


DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2787

nr OPO-820/413-A/4/2003/IV/MJ z dnia 26 sierpnia 2003 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Krotoszynie

 
2788

nr OPO-820/883-A/4/2003/IV/AgS z dnia 26 sierpnia 2003 r. . zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Szamotułach

 
2789

nr OPO-820/61-A/4/2003/IV/AS z dnia 28 sierpnia 2003 r. . zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU

 
2790

z dnia 25 sierpnia 2003r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Mycielinie

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 09.09.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 11:51