Dziennik nr 149 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 września 2003 r.

Nr 149

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2802

nr 46/03 z dnia 8 września 2003 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


ZARZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2803

nr 173/03 z dnia 3 września 2003 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym Nr 1 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Poniecu i w okręgu wyborczym nr 1 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej Borku Wlkp.

 
2804

nr 174/03 z dnia 3 września 2003 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Okonku

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2805

nr X/84/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zasad stosowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w Gminie Trzcianka sprzyjających powstaniu nowych miejsc pracy

 
2806

nr 62/VIII/2003 Rady Gminy w Wierzbinku z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy

 
2807

nr X/82/03 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/355/02 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Sompolno

 
2808

nr XXVII/196/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Poznańskiemu Chórowi Chłopięcemu

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
2809

nr 68/SO-13/D/03/Ko z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego zaplanowanego w uchwale budżetowej Gminy Koło na 2003 r.

 
2810

nr 73/SO-13/D/2003/Ko z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego zaplanowanego w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Przedecz

 
2811

nr 81/SO-13/P/2003/Ko z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się kwoty długu zaplanowanego w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Przedecz

 


DECYZJA PREZESA URZEDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2812

nr OPO-820/1279-A/2/2003/I/MJ z dnia 3 września 2003 r. w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Sp. z o.o. z siedziba w Opalenicy

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 16.09.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 11:46