Dziennik nr 149 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 17 października 2007 r.

Nr 149

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3274

nr XI/40/2007 Rady Gminy Ostrowite z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowite dla obszaru działki nr 137/28 w miejscowości Giewartów

 
3275

XII/140/07 Rady Miasta Piły z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

 
3276

nr IX/62/2007 Rady Gminy Ryczywół z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ryczywół

 
3277

nr XI/129/2007 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w 2007 roku

 
3278

nr X/69/07 Rady Gminy Babiak z dnia 31 sierpnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom: dodatków motywacyjnych, funkcyjnych i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia w 2007 roku

 
3279

nr VIII/48/07 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych

 
3280

nr XII/134/2007 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 4 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/695/2006 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 11 sierpnia 2006 r. sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

 
3281

nr XIV/129/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 5 września 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Błażejewie

 
3282

nr XIV/130/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 5 września 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Robakowie

 
3283

nr XIX/140/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 września 2007 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 
3284

nr XIV/84/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 12 września 2007 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie Miasta Koła dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

 
3285

nr 135 Rady Miasta Konina z dnia 12 września 2007 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach na terenie Miasta Konina dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

 
3286

nr XIX/86/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 września 2007 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania nr 20 w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy i Chorób Płuc im. Stanisława Staszica w Ludwikowie

 
3287

nr XII/66/07 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

 
3288

nr XI/111/2007 Rady Miasta Gniezna z dnia 13 września 2007 r. w sprawie obwodów głosowania w szpitalach i zakładzie pomocy społecznej na obszarze miasta Gniezna dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

 
3289

nr XI/112/2007 Rady Miasta Gniezna z dnia 13 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/222/2004 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/300/2001 Rady Miasta Gniezna z dnia 29.06.2001 w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia na obszarze miasta Gniezna głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 23 września 2001 r.

 
3290

nr XII/82/2007 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Nowym Tomyślu, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

 
3291

nr 54/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej � Szpital w Puszczykowie im. Prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" sp. Z o.o., Puszczykowo ul. Kraszewskiego 11

 
3292

nr XII/58/07 Rady Miasta Słupcy z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania na terenie Miasta Słupcy dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

 
3293

nr XI/55/07 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania na terenie Gminy Strzałkowo dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
3294

nr X/59/2007 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Ostrowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące

 


POROZUMIENIE

 
3295

porozumienie nr ZSS/610/07 Fn 3396/07 w sprawie przekazania do realizacji zadania powiatu Wolsztyńskiego w zakresie pomocy społecznej zawarte w dniu 22 sierpnia 2007 r. pomiędzy Powiatem Wolsztyńskim a Miastem Poznań

 


SPRAWOZDANIE

 
3296

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czajków za 2006 rok

 

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 17.10.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 17:40