Dziennik nr 150 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 25 października 2005 r.

Nr 150

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4109

nr XLV/314/2001 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie zwolnień z obowiązków podatkowych z tytułu podatków i opłat lokalnych

 
4110

nr XXVIII/209/2005 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu zlokalizowanego w Kobylinie w obrębie ulic: Kolejowa - Kopernika

 
4111

nr XXV/157/05 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu dróg na terenie Gminy Dobrzyca

 
4112

nr XXXVI/280/2005 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 31 sierpnia 2005 roku zmieniająca uchwałę nr XXII/171/2004 w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie

 
4113

nr XXXIII/242/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 września 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/83/2003 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Pleszewa

 
4114

nr XXXIII/245/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 września 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie

 
4115

nr XXXIII/470/2005 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 września 2005 roku w sprawie programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego

 
4116

nr XXXIII/473/2005 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 września 2005 roku w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy w rejonie ulicy Krzysztofa Komedy Trzcińskiego

 
4117

nr XXIX/220/2005 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 29 września 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nekla

 
4118

nr XXIX/222/2005 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 29 września 2005 roku w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
4119

nr XXVII/189/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 września 2005 roku w sprawie sprawowania mecenatu nad zabytkami, wpisanymi do rejestru zabytków, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, znajdującymi się na terenie Powiatu Średzkiego, a nie będącymi własnością Powiatu Średzkiego

 
4120

nr XXXIV/180/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 września 2005 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Grodzisk Wielkopolski

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
4121

nr OPO-4210-60(2)/2005/540/VII/AS z dnia 5 października 2005 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany przez przedsiębiorstwo MEGAWAT sp. z o.o. w Rogoźnie taryfy w zakresie ceny ciepła i stawki opłaty za ciepło

 


UCHWAŁY SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
4122

nr SO-10/5-D/P/2005/Ln z dnia 13 września 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Śrem

 
4123

nr SO-20/12/D/Ln/2005 z dnia 14 września 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Krobia

 
4124

nr SO-9/7-C/D/2005/Ln z dnia 16 września 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Gostyń

 
4125

nr SO-11/9-B/P/Ln/2005 z dnia 16 września 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Grodzisk Wielkopolski

 
4126

nr SO-11/7-D/D/Ln/2005 z dnia 16 września 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Grodzisk Wielkopolski

 
4127

nr SO-146/4-P/Ka/05 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Gizałki

 
4128

nr SO-0951/143d/13/Pi/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Ryczywół nr XXIV/179/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 rok

 
4129

nr SO-0951/186/16/2005 z dnia 26 września 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Jarocin

 
4130

nr SO-0951/188/16/2005 z dnia 27 września 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Czerwonak

 
4131

nr SO-0951/189/16/2005 z dnia 27 września 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Gniezno

 
4132

nr SO-0951/187/18/2005 z dnia 27 września 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Obrzycko

 
4133

nr SO-0951/190/18/2005 z dnia 4 października 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Obrzycko

 
4134

nr SO-0951/191/18/2005 z dnia 4 października 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Skoki

 
4135

nr SO-0951/192/18/2005 z dnia 4 października 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Skoki

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 25.10.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 14:43